Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskus vahvasti mukana vesihuoltolain uudistamisessa

ELY-keskusten valtakunnallinen Vesihuoltoyksikkö on mukana maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on laatia ehdotus vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi.

Tarve vesihuoltolainsäädännön uudistamiselle on noussut esille kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä. Uudistuksen vuonna 2021 valmistuneessa ohjelmassa on tunnistettu keskeisiä kokonaisuuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja lisäksi eduskunnan reilu vuosi sitten yksimielisesti hyväksymällä ”Vesi on meidän” -kansalaisaloitteella on merkittävä rooli uudistuksessa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti lainsäädännön muutoksilla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Muita lainsäädäntöuudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat vesihuollon yhteistyön ja rakennemuutoksen edistäminen, omaisuudenhallinnan ja kestävän talouden kehittäminen sekä yleisesti vesihuoltolain toimivuuden parantaminen. Lisäksi varautuminen ja kyberturvallisuus ovat teemoja, jotka ovat viimeaikaisten tapahtumien myötä nousseet erityisesti pinnalle.

Lue lisää

Vesihuoltopalvelut -yksikkö mukana vesihuoltolain uudistustyössä (ELY-keskuksen uutinen 19.12.2022)