Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Forssasta maailmalle kierrätettävillä pakkausratkaisuilla (Häme)

Kasvava yritys kehittämässä uudenlaisia pakkausratkaisuja korvaamaan muovipakkauksia.

Kuva Jospak Oy:n henkilöstöstä ​​​​​​​

Vuonna 2014 perustetussa Jospak Oy:ssä on kehitetty kuitupohjainen vuokapakkausratkaisu elintarviketeollisuuteen. Vuoka perustuu mikroaaltopahviin ja soveltuu suojakaasupakkaamiseen elintarviketeollisuudessa. Vuoassa on 85 prosenttia vähemmän muovia kuin vastaavissa perinteisissä pakkauksissa.  

Forssalainen yritys työllistää tällä hetkellä noin 20 henkilöä, ja liikevaihto on noin miljoonan euron luokkaa. Jospak on kasvuvaiheessa oleva yritys ja pyrkii voimakkaaseen kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Yritys on juuri siirtymässä uusiin tuotantotiloihin, mikä mahdollistaa kasvuloikan teolliseen mittakaavaan.

 

Kansainväliset palkinnot siivittämässä kysyntää

Kuvituskuva

Alusta asti Jospak Oy:llä on ollut valtava kysyntä myös globaalisti, ja vientipuolen toimet käynnistettiinkin pian tuotteen kaupallistamisen jälkeen. Yritys on saanut useita kansainvälisiä pakkausalan palkintoja, joiden myötä yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa. Myynti- ja markkinointijohtaja Tarja Heikkilän mukaan valtava kiinnostus kertoo pakkaustoimialan megatrendistä: uusia pakkausratkaisuja etsitään korvaamaan muovipakkauksia. Uusiutuville ja kierrätettäville ratkaisuille on kysyntää. Jo perustamisesta lähtien Jospak Oy:llä on ollut tähtäimessä kansainväliset markkinat, sillä pakkausala on globaali ja kasvava ala. Yritys on aloittanut viennin vuonna 2019 ja nyt yli 90 prosenttia liikevaihdosta on vientiä.   

Tällä hetkellä Jospak Oy:n ensisijainen fokus on Pohjois-Euroopassa, mutta tulevaisuudessa tähtäimessä ovat myös väkirikkaat päämarkkina-alueet. "Kansainvälistymiseen pyritään rakentamaan myös uusia liiketoimintamalleja nykyisen oman valmistuksen rinnalle. Nyt työn alla on oman tuotannon skaalaaminen Forssassa. Tietysti Suomesta ja Forssasta käsin ei koko maailmaa valloiteta, vaan jossain vaiheessa täytyy pystyä etabloitumaan päämarkkina-alueille joko omalla valmistuksella tai teknologiaa myymällä ja lisensoimalla", Tarja Heikkilä toteaa. 

 

Uudet pakkaukset muovirasioiden korvaajiksi

Kuvituskuva

Miten Jospakin tarina sitten alkoi? Yrityksen perustajalla Jouni Suokkaalla oli aikanaan toinen yritys. Silloisen asiakkaan, Metsä Boardin, kanssa käytyjen yhteistyökeskustelujen tuloksena syntyi ajatus mikroaaltopahvista tehdyistä pakkausratkaisuista elintarviketeollisuuteen muovin korvaajina. Suokas lähti kehittämään ideaa 2013–2014. Kasvupolkuun on mahtunut monenlaisia vaiheita konseptia ja siihen liittyvää teknologiaa kehitettäessä. Yrityksessä on valmistettu useita prototyyppejä koneista ja otettu opiksi matkan varrella saadusta palautteesta. Heikkilän mukaan Jospakissa on myös pidetty tärkeänä yhteistyötä loppuasiakkaiden kanssa, jotta on saatu toimiva ratkaisu markkinoille.  

Jospak Oy pyrkii ensisijaisesti saamaan markkinaosuutta muovirasioilta. Kuitupohjaiseen uuteen segmenttiin on myös tullut kilpailua, mutta kukaan alan toimija ei ole vielä merkittävissä määrin valloittanut maailmaa. "Näemme, että meidän ratkaisussamme on paljon etuja verrattuna muihin tulleisiin vastaavanlaisiin pakkausratkaisuihin. Uskomme, että meillä on aidosti mahdollisuus saavuttaa johtava markkina-asema tässä uudessa kuituvuokasegmentissä", Heikkilä pohtii.

 

Rahoitusta kehitykseen

Rahoituksen suhteen Jospak Oy:ssä on oltu aktiivisia kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja. ELY-keskus on ollut tärkeässä roolissa mietittäessä sopivia rahoitusinstrumentteja. Jospak Oy:lle onkin myönnetty yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahoituksen varoista esimerkiksi kehittämishankkeeseen, jossa tavoitteena oli todentaa uuden tyyppisen Jospak®-vuoka valmistusprosessin toimivuus käytännön tasolla.

Jospakista ollaan myös oltu yhteyksissä eri Team Finland -toimijoiden kanssa. Tässä on ollut paljon apua Kanta-Hämeen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tuomo Kauhasta, jonka kanssa on pohdittu yrityksen tilannetta ja tarpeita. Jospak onkin hyödyntänyt myös ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluja, joiden kautta on saatu konsultaatiota IPR-puolen kehittämiseen. Hakemusvaiheessa yhteydenpito ELY-keskukseen on ollut vaivatonta ja asiantuntijoilta on saanut neuvoja hakemuksen tekemiseen. Esimerkiksi hakukriteereitä on käyty yhdessä tarkkaan läpi.  

"Haluan kiittää ELY-keskusta siitä, että ovat tukeneet meitä matkan varrella monilla eri tavoin. Se on erityisen tärkeää silloin, kun yritys lähtee ihan nollasta liikkeelle. Tarvitaan paljon tuote- ja teknologiakehitystä. Välillä mennään yrityksen ja erehdyksen kautta, ja joudutaan kehittelemään uusia versioita ennen kuin päästään kaupalliseen liiketoimintaan isossa mittakaavassa niin, että yritys pystyy omalla tulorahoituksella rahoittamaan toimintaa ja tekemään investointeja", Heikkilä sanoo.  

Heikkilän mukaan pakkausala on nyt isossa murroksessa, sillä esimerkiksi EU-lainsäädäntö ohjaa yrityksiä muuttamaan pakkauksia kohti kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. "Olemme yrityksenä juuri nyt oikeassa hetkessä. Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, jotta olemme varmasti kilpailussa mukana ja saamme tavoittelemamme markkinaosuuden", Heikkilä toteaa vielä lopuksi. 

 

Yhteystiedot

Yritysten kehittämispalvelut

Hämeen ELY-keskuksen yhteystiedot rakennerahastot.fi-sivustolla

Tuomo Kauha, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, +358 295 025 147, tuomo.kauha(at)ely-keskus.fi

 

Kuvat: Jospak Oy