Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana 15.12.2021 alkaen

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan.

Vuoden 2022 määrärahojen hakuaika on 15.12.2021-31.1.2022

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2022 haussa ovat:

  • kalastusharrastuksen edistäminen.
  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen).
  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon toimeenpano.
  • kalastuksen valvonta.

Lue lisää