Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Tavoitteena turvallinen ja laadukas vesihuolto (Pirkanmaa)

Suomessa aloitetaan vuonna 2021 kansallinen vesihuoltouudistus. Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteena on myös alan ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön

.Vesipisara putoamassa veteen.

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt lähettänyt lausunnoille uudistuksen vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen. Luonnoksessa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille. Lausuntoaika on 8.2.2021 saakka.

Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä on kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmän jäsen ja on siksi päässyt seuraamaan vesihuoltouudistuksen etenemistä läheltä.

– Toimiva vesihuolto on ehdoton edellytys meille kaikille arjessamme ja on kriittinen yhteiskunnan välttämättömille toiminnoille. Kansallisessa vesihuoltouudistuksessa on mietitty niitä uudistamistarpeita, joita tarvitaan tunnistettujen haasteiden ja toimintaympäristön muutosten edessä. On ollut hienoa nähdä miten laajalla vesihuoltoalan asiantuntijajoukolla ja erinomaisella yhteistyöllä hanketta on edistetty. Hanke on mielestäni osoittanut sen, miten tiiviit ja toimivat ovat suomalaisen vesihuoltoalan toimijoiden, tutkimusorganisaatioiden ja vesihuoltoa ohjaavien hallinnonalojen välit. Ohjelmaluonnoksesta saatavat kommentit tulevat olemaan arvokkaita hankkeen lopulliseen muotoon saattamiseksi, Syvälä toteaa.

Muuttuva maailma edellyttää uudistuvaa vesihuoltoa

Alan toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka vaikeuttavat sähkönsaantia ja vaarantavat näin vedentuotannon ja jakelun sekä jätevesien käsittelyn. Kuntatalouden haasteet saattavat puolestaan luoda paineita hakea lisätuloa luopumalla osittain tai kokonaan vesihuollon omistajuudesta. Myös kiristyvä EU-lainsäädäntö on tuonut uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen.

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että resursseista.

Vesihuoltouudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on valmisteltu sidosryhmäyhteistyönä. Lausuntoaikaa on 8.2.2021 saakka.

Lisätietoja

MMM:n tiedote 8.12.2020: Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille (mmm.fi)

Lausuntopyyntö ja luonnos ohjelmaksi (mmm.fi)

Lisää kansallisesta vesihuoltouudistuksesta (mmm.fi)