Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle avustus vahinkoja aiheuttavien harmaahyljeurosten poistamiskuluihin - hakuaika 8.5.2020 alkaen

Varsinais-Suomen ELY-keskus avaa avustushaun kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle rannikolla vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Haku alkaa 8.5.2020.

Avustusta voidaan myöntää huhtikuun 8. päivästä 2020 vuoden 2023 loppuun. Avustuksen haku on jatkuva ja vuosittain sitä voidaan myöntää enintään 400 kpl poistetun halliuroksen käsittelemiseksi. Avustuksen myöntämisestä ja käytöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella 184/2020.

Avustusta voidaan myöntää:

  • kalankasvatusta harjoittavalle yritykselle
  • ryhmään 1 kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle
  • ryhmään 2 kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 3 000 euroa

Avustusta myönnetään ainoastaan sellaisten halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa kalastus- tai kalankasvatustoiminnalle ja jotka siksi poistetaan kalanpyydyksestä, kalankasvatuslaitokselta tai tai enintään 200 metrin etäisyydeltä niistä.

Tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta löydät alla olevista linkeistä: