Navigointivalikko
Uutiset 2019

Uuden EU-rakennerahastokauden valmistelu on käynnissä (Pirkanmaa)

Rakennerahastokauden 2021-2027 valmistelu on käynnistynyt. Rakennerahastot (Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR) ovat EU-rahoitteisia ja niillä tuetaan kehittämistoimintaa mm. yrityksissä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa, järjestöissä ja kunnissa. Samaan aikaan valmistellaan niin ikään EU-rahoitteisen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimintaa uudelle rahoituskaudelle. Näiden kaikkien keskinäiseen hyvään työnjakoon kiinnitetään valmistelussa huomiota.

Kaksi rakennerahastovalmistelun suuraluetta

Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä sekä Itä- ja Pohjois-Suomi omana kokonaisuutenaan. Etelä- ja Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Keskeisiä tahoja valmistelussa ovat alueen ELY-keskukset ja maakuntien liitot, mutta myös erilaiset ohjelman toteutukseen osallistuvat sidosryhmät. Valmistelussa huomioidaan suuralueiden tarpeet ja valmistellaan ohjelmaa, jonka riittävän väljissä puitteissa kaikki rakennerahastovaroja käyttävät alueet voivat toteuttaa omia painotuksiaan. Pirkanmaa nostaa valmisteluun yhdessä sovittuja maakuntaohjelman kärkiteemoja sekä kilpailukykynäkökulmaa, katso tarkemmin:

https://www.pirkanmaa.fi/aluekehittaminen/maakuntastrategia/

Alueellisen kehittyneisyyden tarkastelua

Etelä- ja Länsi-Suomen kehityskuvasta on valmistunut alueen maakunnan liittojen teettämä selvitys, jossa on analysoitu tilastoaineiston pohjalta suuralueiden saamaa rakennerahoitusta sekä aluekehitystä. Selvityksen on laatinut VT Timo Aro Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public OY:stä. Materiaalia voi käyttää tekijätaho mainiten: 

Timo Aron selvitys: Aluekehityksen kokonaiskuva, Tilastoanalyysi suuralueiden (NUTS2) kehityksestä

Valmistelutyön eteneminen

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan valtioneuvoston käsittelyyn uuden ohjelmakauden sisältöjä ja periaatteita Suomen sisäisestä rakennerahastovarojen jaosta. Tämänhetkisten tilastotarkastelujen valossa Suomen rahoitus on uudelle seitsenvuotiskaudelle mahdollisesti jopa hiukan kohoamassa nykyisestä 1,5 miljardin tasosta (EU-osuus). Kehittämisen kokonaissummaan lasketaan lisäksi kansallinen ja kuntien vastinrahoitus sekä erilaisten toimijoiden omat hankerahoitusosuudet.  Valtioneuvoston hyväksymiskäsittelyn jälkeen ohjelmaehdotus toimitetaan EU:n komissiolle, joka tekee lopullisen hyväksymispäätöksen. Rakennerahastojen toimintaa Suomessa sekä uuden kauden valmistelua voit seurata mm. seuraavissa osoitteissa:

https://www.rakennerahastot.fi/

https://tem.fi/alueet

Lisätietoja Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahastovalmistelun kokonaisuudesta:

Tiina Huotari / Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmistelun koordinaatio
ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto
Puhelin 0400 418 029, tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi

Pirkanmaan rakennerahastovalmistelusta:

Kristiina Karppi
aluekehityspäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
Puhelin 0295 036 194, kristiina.karppi(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa