Navigointivalikko
Uutiset 2019

EU:n rakennerahastoille raamipäätös vuosille 2021 - 2027 (Pirkanmaa)

Hallitus linjasi Manner-Suomen rakenneohjelman kehystä 28.11. julkaistussa päätöksessään Hallitus-linjasi-rakennerahastoihin-liittyen-28112019.

Manner-Suomi tulee toimimaan yhden ohjelman puitteissa ja sen kautta toteutetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintaa.

Ohjelman sisällön painotukset jakautuvat kuuteen kokonaisuuteen:

  1. Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen
  2. Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä
  3. Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostoyhteistyön edistäminen
  4. Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
  5. Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
  6. Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Molemmissa rahastoissa tullaan tulevalla ohjelmakaudella toteuttamaan myös valtakunnallista toimintaa. Tavoitteiden tarkempaa sisältöä ja rahoituksen jakautumista aletaan valmistella tämän ratkaisun pohjalta.

Pirkanmaan ESR-haku aukeaa 18.12.2019

Pirkanmaan avoin ESR-hankehaku aukeaa vielä ennen joulua 18.12. ja päättyy 2.3.2020. Tarkemmat teemoitukset, hakuohjeet ja neuvonnan yhteystiedot julkaistaan viimeistään viikolla 51 Länsi-Suomen rakennerahastot-sivustolta osoitteessa Länsi-Suomen-rakennerahastoinfoa. Erityisinä teemoina tällä hakukierroksella Pirkanmaalla ovat mm. työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaanto, ammatillisen koulutuksen reformin tukeminen sekä toimialojen uudistumisen ja kehityksen kannustaminen. Arvostamme hanke-esityksissä erityisesti konkretiaa, kokeiluja, laajaa yhteistyötä sekä hakijatahojen osaamisen ennakkoluulotonta yhdistelyä. Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia.

Lue hausta lisää rakennerahastot.fi-sivustolta

 

EU-lippu ja Suomen lippu.


Alueellista tietoa