Navigointivalikko
Uutiset 2018

Kansallinen tulotietorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019

Vuonna 2019 otetaan käyttöön tulotietorekisteri, joka on kansallinen sähköinen tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoista yksilötasolla. Tällä hetkellä palkkatietojen tuottajat ilmoittavat tietoja useaan eri paikkaan ja tietojen käyttäjät hakevat tietoja eri paikoista. Jatkossa kaikki tiedot ovat samassa paikassa, kansallisessa tulotietorekisterissä.

Tulotietorekisterin käyttöönotto tulee keventämään starttirahan ja palkkatuen haku-, myöntö- ja maksatusprosesseja, sillä hakemukseen vaadittavat tulotiedot saadaan tulotietorekisteristä. Starttirahaa ja palkkatukea haetaan sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Jotta siirtymä tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti ja tuen hakija hyötyisi uudesta toimintamallista heti alusta lähtien, suosittelemme siirtymistä sähköiseen asiointiin jo nyt.

Tulotietorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulotietorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Jokainen tulonsaaja näkee tulotietorekisteristä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin on saanut valtuutuksen. Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa tulotietorekisteriin omia tulotietojaan, vaan tiedot ilmoittaa aina palkan, etuuden tai eläkkeen maksaja.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulotietorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulotietorekisterin käyttäjätaholle. Palkkatietojen käyttäjiä vuodesta 2019 lähtien ovat Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset ja ETK.

Vuodesta 2020 lähtien tulotietorekisteriin tuotetaan palkkatietojen lisäksi etuus- ja eläketiedot. Tietojen tuottajien ja käyttäjien määrä lisääntyy tuolloin huomattavasti, tarkemmat tiedot löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala alkaa tuottaa palkkatietoja tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen ja etuustietoja vuodesta 2020, ja käyttää tulotietorekisterin tietoja vuodesta 2020 alkaen.

Lue lisää:

Tilaa uutiskirje:

Seuraa twitterissä:


Alueellista tietoa