Navigointivalikko
Uutiset 2018

ELY-keskuksia koskeva asetus sekä maksuasetus päivitetty

Hallitus hyväksyi 28.12.2019 ELY-keskuksia koskevan asetuksen ja ELY-keskusten maksuasetuksen. ELY-asetus annettiin kokonaisuudessaan uudelleen. Uusi asetus on pitkälti samanlainen kuin aiemmin voimassa ollut asetus. Uuden asetuksen antaminen on tarpeen, koska aiempaa asetusta oli muutettu useita kertoja, mistä syystä asetuksen luettavuus ja ymmärrettävyys olivat kärsineet.

Samalla asetusta päivitettiin vastaamaan eri hallinnonalojen jo voimassa olevia lakimuutoksia kuten tavara-, joukko- ja taksiliikenteen lupatehtävien siirtymistä ELY-keskuksilta Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) 1.7.2018 liikenteen palveluista annetulla lailla. Uudella ELY-asetuksella annettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle kokonaan uusi valtakunnallinen tehtävä. Pirkanmaan uusi tehtävä koskee öljyn pilaamien maiden ja pohjavesien selvitys- ja kunnostustöiden hankehallintoa ja asiantuntijapalveluita.

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen suoritteiden maksullisuutta koskeva valtioneuvoston asetus on aiemmin annettu kalenterivuodeksi kerrallaan.  Nyt asetus annetaan kaksivuotisena. Sen on tarkoitus olla voimassa maakuntauudistuksen toteutumiseen ja ELY-keskusten toiminnan lopettamiseen asti. ELY-keskusten suoritteiden maksutaso ei uudessa maksuasetuksessa muutu suhteessa nykyisiin maksuihin.

Lue lisää:


Alueellista tietoa