Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Puutavara-autonkuljettajan koulutuspilotti käynnissä Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomi)

Metsäsektorin merkittävimmät lähivuosien kasvumahdollisuudet arvioidaan olevan bioenergiassa ja biopohjaisissa polttoaineissa sekä puutuotteissa ja puurakentamisessa. Alalla toteutetut investoinnit näkyvät jo osaavien työntekijöiden tarpeena. Muun muassa puutavara-auton kuljettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Ammattitaitoisille puutavara-auton kuljettajille on kysyntää.

TTS Työtehoseura on Etelä-Suomen suurin logistiikka-alan kouluttaja ja alueen ainoa metsäalan kouluttaja. Metsäkoneen kuljettaja- ja puutavara-autonkuljettaja koulutuksissa on paljon yhteisiä elementtejä, joita yhdistämällä lähdettiin yhdessä alan yhteistyötahojen kanssa luomaan uutta osaamista ja lisää työntekijöitä kasvavaan puutavara-auton kuljettajien tarpeeseen. Pilottikoulutuksen tarkoitus on luoda työelämälähtöinen koulutusmalli puutavara-autonkuljettajan koulutukseen sekä työllistyä koulutuksen päätteeksi alalle. Pilottikoulutuksen rahoittajana ovat  Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Käytännönläheistä opiskelua

Koulutuksen aloitti 21.8.2017 yhteensä 12 henkilöä. Koska turvallinen ja tehokas työskentely edellyttää hyvää koordinaatio- ja huomiokykyä, kuuden viikon mittaisessa lähiopetusjaksossa opiskelupäivät painottuvat puutavaranosturin käytön harjoitteluun, kuormaamisharjoituksiin sekä ajoharjoituksiin puutavarayhdistelmälle tyypillisessä maastossa eli pehmeillä ja kapeilla metsäautoteillä. Lähikoulutusjakso järjestettiin Lappeenrannassa. Monet työharjoittelupaikan tarjonneiden yritysten edustajat kävivät jo lähijakson aikana tutustumassa opiskelijoihin.

Neljän ja puolen kuukauden mittaiselle työssäoppimisjaksolle siirtyi 8 opiskelijaa. Työssäoppimispaikoille siirtyminen tapahtui portaittain sitä mukaan, kun osaaminen oli riittävällä tasolla. Työssäoppimispaikoilla opiskelijat pääsevät tekemään työtä aidossa työympäristössä ja haastamaan kykyjään aluksi työpaikkakouluttajan opastuksella ja myöhemmin myös itsenäisesti.

TTS:n kouluttaja on ollut yhteydessä työpaikkoihin, työpaikkakouluttajaan ja opiskelijoihin ja kouluttaja on käynyt työssäoppimispaikoilla jokaisessa työssäoppimispaikassa tutustumassa, miten opiskelijoiden osaaminen on kehittynyt työpaikoilla ja samalla on saatu palautetta työpaikkakouluttajilta ja muilta työnantajan edustajilta.

Opiskelijoilta on kerätty palaute on ollut positiivista, ja työkokemusta on kertynyt opiskelijoille jo eri työvaiheista. Koulutus päättyy 8.2.2018 ja tavoittena on, että jokainen työssä oppija vakiinnuttaa paikkansa työssäoppimisyrityksessä ja työllistyy koulutuksen jälkeen.

Jaana Komi
koulutusasiantuntija


Alueellista tietoa