Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uusien tuulien puhaltaessa kohti vuotta 2017

Harmaiden tihkusateisten syyspäivien jälkeen tätä kirjoittaessani on kuulas, aurinkoinen talvipäivä ja pohdinkin, kuinka hieno maa Suomi on. Tilastokeskus listasi Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi asioita, joissa Suomi on maailman kärjessä. Vaikka kannamme huolta heikentyneistä Pisa-tuloksista, olemme edelleen koulutus- ja innovaatiovertailuissa maailman kärkimaita. Yhteiskuntamme on vakaa ja turvallinen, olemme maailman viidenneksi onnellisin maa!

Tälle pohjalle on hyvä rakentaa myös uutta ja uutta on nyt todella tulossa. Hallitus etenee maakuntauudistuksen valmistelussa ja Eduskunnan pitäisi kevätistuntokauden aluksi päästä käsittelemään hallituksen esitystä maakuntalaiksi. Maakuntauudistus on suuri hallinnollinen ja toimitapojen muutos, joka tulee koskemaan meitä kaikkia. Uudistuksen myötä ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkaavat olemasta ja tehtävät siirretään pääosin tuleviin maakuntiin. Samalla uudistetaan yrityspalvelut ja työllisyyspalvelut. Rajapintoja poistetaan, normeja puretaan ja kaikki palvelut kootaan yhtenäiseksi kasvupalvelukokonaisuudeksi. Tavoitteena on siirtyä myös kasvupalveluissa sote-palveluiden tapaan monituottajamalliin, jossa maakunta tilaisi pääosan asiakkaiden palveluista niitä tuottavilta yrityksiltä tai yhteisöiltä. Tähän malliin siirrytään vaiheittain ja siitä informoidaan asiakkaita hyvissä ajoin.

ELY-keskus ja TE-toimisto ovat yhdessä Tampereen seutukaupunkien ja Sastamala-Punkalaitumen kanssa valmistelleet laajaa työllisyyspalveluiden kokeilua. Kokeilulla etsitään yhteistyössä uusia tehokkaita toimintatapoja ja palveluja eri asiakasryhmien työllistämiseksi Sen kohderyhmänä ovat kaikki kokeilualueen työttömät, jotka ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella. Kokeilulla tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä työttömyydestä aiheutuviin (julkisen sektorin) kokonaiskustannuksiin ja se alkanee ensi vuoden toukokuussa ja kestää vuoden 2018 loppuun. Tampereen kaupunkiseutu tulee informoimaan kokeilusta tehokkaasti, jotta asiakkaiden palvelu sujuu ongelmitta kokeilun alkaessa.

Tampereen Rantatunnelin kunnossapito ja hallinta siirtyivät Pirkanmaan ELY-keskukselle samalla, kun Rantatunneli 15.11.2016 avautui liikenteelle.  Se mahdollistaa maankäytön kehittämisen ja tiivistämisen keskustassa sekä varmistaa Rantaväylän liikenteellisen toimivuuden. Rantatunneli on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2017.

Keskitetystä liikenteen asiakaspalvelu -yksiköstä on jo aiemmin keskitettyjen lupien lisäksi myönnetty vuoden alusta vielä 3500 uutta liittymälupaa, maantien suoja- ja näkemäalueelle myönnettyä rakentamislupaa, kunnallisteknistä lupaa, tiealueella työskentelylupaa, myyntisopimusta sekä tilapäistä lupaa, mikä kaksinkertaistaa tähänastisen käsittelymäärämme 7000 lupaan vuodessa. Erikoiskuljetuksille vuosittain myönnettävät luvat nostavat liikenteen kokonaislupamäärän noin 17 000 kappaleeseen vuodessa.

Uudistunut maantielaki astui voimaan 15.8.2016. Liikenteen lupien näkökulmasta muutoksilla sujuvoitetaan lupaprosessia lisäämällä ilmoitusmenettelyn käyttöä tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamisessa sekä sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle.

Uutena valtakunnallisena tehtävänä ELY-keskus on aloittanut pilaantuneiden alueiden (PIMA) kunnostus- ja kokeiluhankkeen toteuttamaan hallituksen kärkihanketta Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut. Tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on PIMA cleantechin ja siihen liittyvän kiertotalouden edelläkävijä kansainvälisesti.

Uuden maakunnallisen ympäristöohjelman valmistelu on aloitettu yhteistyössä maakuntaliiton ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteena luoda samalla pohjaa tulevan maakuntahallinnon ympäristöpolitiikalle. Entistä sujuvampaa ympäristölupamenettelyä kehitetään lisäksi pilottihankkeissa yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Vuosi 2016 on lähestymässä loppuaan ja valmistaudumme joulun viettoon. Toivon, että ELY-keskuksemme on palvellut teitä hyvin kuluneen vuoden aikana. Suuria muutoksia on tulossa, mutta uskon että niiden avulla voimme yhä paremmin ottaa huomioon pirkanmaalaisten asiakkaittemme tarpeet ja kutsunkin teidät kaikki osallistumaan aktiivisesti uuden maakunnan rakentamiseen.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Leena Vestala
ylijohtaja

 

 

 

 


Alueellista tietoa