Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Pk-yritysten kansainvälistymiseen 10 miljoonan euron lisäpanostus (Pirkanmaan ELY-keskus)

Hallitus jakoi tammikuun lopussa 10 miljoonaa euroa pk-yritysten kansainvälistymiseen. Avustukset tukevat erityisesti yritysten kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavia konsultointihankkeita, mutta myös muiden kansainvälistymistä edistävien hankkeiden, kuten markkinaselvitysten, messuosallistumisten jne. rahoittaminen on mahdollista.

Määrärahat jaetaan Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskusten alueille. Kansainvälistymisen edistäminen on keskeisellä sijalla myös Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Näin ollen Itä- ja Pohjois-Suomen pk-yritysten kansainvälistymistä voidaan tukea näillä alueilla rakennerahasto-ohjelman varoista.

ELY-keskukset toimivat kiinteänä osana Team Finland -verkostoa niiden pk-yritysten kansainvälistymiseen tarkoitetulla rahoituksella on keskeinen rooli TeamFinland-toimintamallissa. Nyt jaettu määräraha vahvistaa osaltaan Team Finland -verkoston pk-yritysten kansainvälistymiseen käytettävissä olevia resursseja.

Lisätiedot:


Alueellista tietoa