Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Noin Viisi kysymystä ympäristötietoisuudesta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Hienoa ja vaikuttavaa työtä kestävän kehityksen eteen tehdään eripuolilla Etelä-Karjalaa. Nyt on aika voimistaa yhteistyötä ja lisätä työn vaikuttavuutta ja tunnettuutta. Tarvitsemme tavoitteellisen kestävän kehityksen toimenpideohjelman, jonka toimintaan ovat sitoutuneet ELY-keskuksen lisäksi käytännön kestävän kehityksen kasvatustyötä tekevät tahot, maakuntaliitto ja kunnat. Toimenpideohjelma on suunnitelma ja työkalu, jota käyttämällä varmistetaan, että ympäristötietoisuus ja ja kulutustavat ovat kestävällä tasolla maakunnassa.

Etelä-Karjalan Kestävän kehityksen kasvatus 2025 -toimenpideohjelma-hanke tekee tämän työn.  Toimenpideohjelma laaditaan vuoden 2016 aikana työpajoissa, joihin toivotaan keke-kasvatustyötä tekeviä tahoja niin julkiselta sektorilta, yhdistyksistä kuin yrityssektoriltakin.  Toimenpideohjelman laadinta alkaa Lappeenrannassa 18.2.2015 järjestettävällä seminaarilla ja 1. työpajalla.

Nyt vastaamaan! Jotta saamme toimenpideohjelmasta sellaisen kuin sinä koet tärkeäksi ja tarpeelliseksi, tarvitsemme mielipiteesi. Kyselyn avulla kerätään lähtötietoja ympäristötietoisuudesta ja Keke-kasvatuksesta toimenpideohjelman laatimiselle.  Mistä hankit itse tietoa? Mitä tietoa, neuvontaa tai tukea kaipaisit enemmän saavasi? Mitä haasteita kohtaat? Mihin pitäisi panostaa? Mielipiteesi on tärkeä. Vastaa kyselyyn täällä: http://bit.ly/viisikysymysta

.. ja osallistu arvontaan! Vastanneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Etelä-Karjalan kansalaisopiston kursseille sekä kuvituksessa Parikkalan patsaspuistoon sijoittuva hieno ja uniikki värityskirja "Itse väritetty elämä".  
 

Hiirenkorvalla verkosto on Etelä-Karjalassa kestävän kehityksen kasvatustyötä tekevien vapaamuotoinen yhteistyöverkosto. Sen tarkoitus on lisätä eri tahojen yhteistyötä ja näin lisätä kestävän kehityksen kasvatustyön vaikuttavuutta maakunnassa. Verkosto on toiminut vuodesta 2004 toteuttaen erilaisia valistavia tapahtumia ja tempauksia Lappeenrannassa ja lähialueilla.  Alueella on paljon toimijoita, jotka työskentelevät kestävän kehityksen edistämiseksi, mutta eivät välttämättä erotu ja nouse esiin muusta toiminnasta. Tällöin keke-kasvatustyön yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä keke-kasvatusverkoston linkittyminen omaan toimintaan lisäävät toimien vaikuttavuutta ja ympäröivän yhteiskunnan tietoisuutta toiminnasta ja tätä kautta myös lunastaa paikkansa toiminnan kentällä.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Pysy kuulolla ja liity Etelä-Karjalan Keke 2025 -ryhmään Facebookissa.

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumiset:

[email protected]
[email protected]

Hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen koordinoiman Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hankkeen sekä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.


Alueellista tietoa