Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Etapissa lähdettiin nopeiden kokeilujen tielle (Lapin ELY-keskus)

Työelämän edustajien ja koulutuksen asiantuntijoiden ETAPPI15-Lapin yhteistyöfoorumi järjestettiin 10. - 11.2.2015 Levin upeissa maisemissa. Tapahtuma on saanut alkunsa aikuiskoulutusstrategiaan kirjatusta tarpeesta tiivistää koulutusorganisaatioiden, työelämän ja kolmannen sektorin välistä vuoropuhelua. Ensimmäinen ETAPPI järjestettiin vuonna 2013.

Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Taija Jurmu kannusti avauspuheenvuorossaan osallistujia olemaan avoimin mielin.

- Koulutuksen tarjoajien ja työnantajien tulee olla totuuden etsijöitä, kannusti Jurmu. Tiedämme ongelmat, mutta mitä voimme tehdä uudella tavalla?

Jurmu muistutti, että muutos on jatkuva olotila ja sen tahti vain kiihtyy digitalisaation, robotisaation ja "muiden saatioiden" myötä.

Innostus tarttuu

Pechakuchaajat lavalla Mikko Markkasen (oik.) haastateltavina, kommentoimassa Juha Alapuranen (kes.)

Lappilaisia pecha kucha –tarinoita kehittämis- ja koulutusyhteistyöstä tarjoilivat kuulijoille yrittäjät Milsse Tapojärvi Iloksi Studiosta ja Juha Alapuranen YBT Oy:stä – molemmat intohimoisia kouluttautujia. YBT Oy on saanut vuonna 2007 tunnustuksen Suomen koulutusmyönteisimpänä yrityksenä.

-Koulutamme henkilöstöämme muun muassa oppisopimuksella ja jo parinkymmenen vuoden ajan olemme olleet mukana kummikoulutoiminnassa Ylitorniolla. Aloitin juuri yrittäjän ammattitutkinto-opinnot ruotsinkielellä, kertoo Alapuranen innostuneesti.

Tapojärvi kertoo saaneensa jatkuvan kouluttautumisen kautta varmuuden ja itseluottamuksen toimia työssään hyvinvointivalmentajana ja -ohjaajana.

-Osallistun kiinnostaviin koulutuksiin eri puolilla maailmaa. Aina oppii uutta, kun on kotoa poissa! Tapojärvi sanoo motokseen.

Pekat Iivari ja Tennivaara hauskuuttivat yleisöä keskinäisellä sanailullaan. He kertoivat Lapin ammattikorkeakoulun ja Kittilän Aluelämpö Oy:n tiiviistä kehittämisyhteistyöstä riskien hallinnassa ja painottivat, että turvallisuus on yrityksen kilpailuvaltti toimialasta riippumatta.

-Kannustan yrityksiä ujuttautumaan hankkeiden kylkeen! Hankkeet ovat matalan kynnyksen väylä ja vieläpä edullinen tapa päästä mukaan kehittämistyöhön, toteaa projektipäällikkönä toimiva Iivari.

Toinen parivaljakko, Susanna Olli Levin Kylpylähotellista ja Arja Juppi Lapin matkailuopistosta, kertoivat kehittämisyhteistyön puhdistuspalvelupuolella alkaneen opettaja Arjan hotellissa suorittaman työhön tutustumisjakson pohjalta.

-Tuttuun ihmiseen oli helppo ottaa yhteyttä! iloitsee Olli. 

Kari Rekilä Lapin oppisopimuskeskuksesta liputti kumppanuuden puolesta esitellessään C&Q-mallia, jolla kartoitetaan yritysten ja niiden henkilöstön osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitusten pohjalta on jo laadittu koulutuskalenteri vuosille 2015-16.

-Tärkeää on viedä asiakkaan osaaminen huipulle niin, että hän säästää samalla rahaa, hehkuttaa Rekilä.

Uudenvuodenlupauksiin kannattaa uskoa

Tulevaisuuden työstä ja luovuudesta oli kuulijoita herättelemässä Saku Tuominen Idealist Groupista. Tuominen lähti liikkeelle niistä ongelmista, joiden vuoksi moni kokee uupuvansa työelämässä. Ongelmat ovat 1) kiire, 2) multitasking, 3) väsymys ja 4) epävarmuus. Jos ihmistä johdetaan kuin konetta ja työn tehokkuus perustuu pelkoon, katoaa luovuus. Nykyaikana tehokkaat työntekijät saavat palkinnoksi vain lisätehtäviä. Ajan mittaamisen sijasta olisi tärkeämpää mitata aikaansaannoksia. Jos työn jälki on hyvää, ei ole merkitystä, missä työtä tehdään tai kauanko aikaa sen tekemiseen käytetään.

- Minunkin on pitänyt opetella sitä, että on ihan OK, jos työntekijä lähtee viikoksi tunturiin laskettelemaan ja tulee ruskettuneena takaisin, jos työlle asetetut tavoitteet saavutetaan, tunnustaa Tuominen.

Työntekijöiden motivoiminen ja innostaminen on tärkeää; sisäiselle johtamiselle ja ajattelutavan muutokselle tulee antaa tilaa. Sen sijaan, että ajatellaan "vaikeelta tuntuu" eikä tehdä mitään, ajateltaisiinkin "hyvältä tuntuu, ratkaistaan ongelma". Tuomisen mukaan halu tehdä eri tavalla ja paremmin, on luovuuden ydin. Työpaikat, joissa on innostuneita ihmisiä, jotka haluavat ratkaista ongelmia joka päivä, menestyvät parhaiten.

Tuominen kannusti kuulijoita yksinkertaistuksiin ja nopeisiin kokeiluihin monin esimerkein. Otetaan käyttöön valituspäivä! Jos kokouksista on puuttunut agenda, tehdään seuraavaan! Jos kokoukset halutaan pitää seisten, aloitetaan heti – jos ei toimi, istutaan alas!

-Kokeilut, jotka eivät onnistu, ovat nekin onnistumisia, muistuttaa Tuominen. On tarpeen luoda työyhteisöjä, joissa ihmiset uskaltavat kokeilla. Oman työpaikan kehittäminen on itse asiassa helppoa, kun siitä ei tehdä vaikeaa.


Uuden työn ja luovuuden puolestapuhuja Saku Tuominen.

Kannustusta tiimeille

Illanvietossa jaettiin tunnustusta työelämäyhteistyön saralla ansioituneille tiimeille. Lapin neljä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen alueryhmää, Itä-Lappi, Keski-Lappi, Länsi-Lappi ja Saamelaisalue, saivat tunnustusta oman alueensa näköisestä TNO-toiminnasta sivistystoimen päällikkö Kauko Kunnarin jakamana. Tunnustuksia ryhmiensä edustajina olivat vastaanottamassa Riikka Fisk Peräpohjolan opistolta, Seija Matero Kemijärven kaupungilta ja Tuija Syväjärvi Lapin ammattikorkeakoululta.

Tunnustusta jaettiin myös lappilaiselle toimialaklusterimallille. Klusteritoiminnan avulla elinkeinoelämän tarpeet tuodaan mukaan koko maakunnan kehittämiseen. Tunnustuksen jakoi toimialapäällikkö Heino Vasara ja sen vastaanotti kaikkien yhdeksän klusterin puolesta rakennusklusterin puheenjohtaja, aluepäällikkö Ensio Pynninen Talonrakennusteollisuus ry:stä.

-Olen tyytyväinen elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön ja toimintaan. Asioihin reagoidaan nopeasti, iloitsee Pynninen.

Illan päätteeksi näyttelijä-ohjaaja Kari Väänänen tarinoi muun muassa työelämästä, yhteistyöstä ja kulttuurin merkityksestä alueen elinvoimaisuudessa.

-Me tarvitsemme yhtenäisen Lapin, jonka kaikki alueet tukevat toisiaan kuten perhe, vertaa Väänänen.

Ensio Pynninen (vas.) vastaanottamassa tunnustusta toimialaklusteritoiminnasta Heino Vasaralta (kesk). Kuvassa myös Kauko Kunnari (oik.)

Hyvät käytännöt eivät leviä raporttien välityksellä!

Toisen päivän aamuna Mikko Markkanen Business Arena Oy:stä siivitti yleisöä käytännön kokeiluihin. Hän kertoi muutamin esimerkein kokeilevasta kehittämisestä niin myynnin, tuotannon kuin levittämisenkin saralla.

-Miettikää, jos jokainen teistä soittaisi yhden myyntipuhelun viikossa! innostaa Markkanen. Viestintää ja kontaktointia lisäämällä saamme aikaan lisää toimintaa ja myyntiä.

Markkasen mukaan vallitsevan toimintakulttuurimme, joka perustuu suunnittelemalla kehittämiseen, tärkein ajuri on tehdä asiat kerralla oikein. Muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on kovaa ja jossa me nyt elämme, tarvitaan kokeilukulttuuria.

-Yrittäjät ovat aina tehneet kokeiluja, painottaa Markkanen. Kokeilukulttuurin tärkeimpänä ajurina on synnyttää oppimista ja uusia asioita nopeasti.

ETAPPI15-foorumissa lähes sadan hengen osallistujajoukko pääsi ideoimaan ja työstämään ajatuksiaan ryhmissä: tunnistettiin mm. erilaisia tulevaisuuden asiakasprofiileja ja heidän tarpeitaan, ideoitiin toteutettavia kokeiluja ja jatkojalostettiin kehittämisideoita käytäntöön. Tuloksena syntyikin muun muassa lässähdyksiä, ponnahduksia, singahduksia ja tuuletuksia: soitettiin puheluita, sovittiin päivämääriä ja lähetettiin kutsuja. Leviltä lähdettiin innostunein ja iloisin mielin kohti välietappeja.

Ryhmätyöskentelyn riemua (kuvassa vas. Vili-Matti Kraatari, Lapin ELY-keskus, Hanna Hooli, Outokumpu Stainless Oy, fasilitoija Petrikki Tukiainen, Villinikkarit Oy ja Eero Pekkarinen, Lapin AMK.

ETAPPI15-Lapin yhteistyöfoorumin kokonaisvaltaisesta tuottamisesta vastasi Business Arena Oy. Työn tilaajana toimi ESR-rahoitteinen Menestyjäksi Lapissa 2 –hanke tiiviissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Teksti: Mirva Petäjämaa, Lapin ELY-keskus
Kuvat: Niina Tikkanen, Ammattiopisto Lappia

 


Alueellista tietoa