Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Teiden nykykunto ei tyydytä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kuntoon on heikentynyt muun maan tavoin myös Pirkanmaalla. Tyytymättömien pirkanmaalaisten tienkäyttäjien määrä on tutkimustulosten mukaan jo sillä tasolla, ettei tulosta voida enää millään tavoin tulkita positiivisesti. Tyytymättömiä maanteiden kuntoon oli viime kesänä jo 37 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2010 heitä oli vain 14 prosenttia. Asteikolla 1–5 esitetty arvosana on vastaavana aikana tipahtanut 3,51:stä 2,90:ään.

Pääteidenkään kuntoon ei olla enää tyytyväisiä. 30 prosenttia tutkimukseen vastanneista yksityishenkilöistä oli tyytymätön pääteiden päällysteiden kuntoon. Muilla teillä tyytymättömien osuus oli luonnollisesti vieläkin suurempi: Muiden teiden päällysteiden kuntoon tyytymättömiä oli 57 prosenttia, ja yhtä moni oli tyytymätön sorateiden kevätkuntoon. Sorateiden kesäkuntoon taas oltiin jopa hieman tyytyväisempiä kuin päällysteiden kuntoon. Tyytymättömiä sorateiden kuntoon kesällä oli 44 prosenttia vastaajista.

Yksityishenkilöitä selvästi tyytymättömämpiä olivat ammattiautoilijat. Raskaan liikenteen kyselyyn vastanneista 46 prosenttia oli tyytymättömiä maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan. Myös kyselyn yksittäisissä osa-alueissa tyytymättömien määrä oli yksityishenkilöitä selvästi suurempi.

Teiden huonon kunnon takia joudutaan turvautumaan rajoituksiin

Tyytyväisyystutkimuksen tulokset vastaavat tiestöllä tehtyjä kuntomittauksia. Huonokuntoisten päällysteiden määrä on vuoden 2014 aikana lisääntynyt noin sadalla kilometrillä. Nykyisillä tiemäärärahoilla puutteita joudutaan korjaamaan tarvetta huomattavasti keveämmillä toimenpiteillä. Pahimmassa tapauksessa joudutaan asettamaan nopeus- tai painorajoituksia teiden huonon kunnon takia. Valitettavasti helpotusta ei ole näkyvissä ensi vuonnakaan, sillä maanteiden korjausmäärät tippuvat Pirkanmaalla entisestään.

Linkki valtakunnalliseen uutiseen


Alueellista tietoa