Navigointivalikko

Työelämän kehittäminen - ingressi

Työelämän kehittäminen

Työelämän laatu

ELY-keskukset edistävät työelämän laatua ja tuottavuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskukset myös jakavat työelämätietoa yrityksille ja työorganisaatioille.

Työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritysten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt ja hyvä työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen.

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jonka osatekijöitä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminta- ja työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen on osa innovaatiopolitiikkaa. Siihen kohdistuva rahoitus kuuluu Business Finlandin tehtäväkenttään yritysten kansainvälisen kasvun tukemisessa ja vauhdittamisessa.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille.

Tempo-rahoitus (businessfinland.fi)

Parempi työelämä -hanke

Päätavoitteena on rytmittää kansallista työelämän kehittämistoimintaa sekä nostaa esille ja pitää yllä sekä valtakunnallista että alueellista keskustelua aina työpaikoille saakka.

Nimensä mukaisesti koordinoivan hankkeen keskeinen tehtävä on valtakunnallisen kehittämisohjelman koordinointi, mutta sitä tehdään aktiivisessa yhteistyössä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa työelämän, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. 

Parempi työelämä -hanke

TYÖ2030-ohjelma

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

TYÖ2030 (ttl.fi)


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työelämän kehittäminen - Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa -aluehanke tarjoaa tietoa työelämän laadun kehittämisestä

Toimintaympäristön muuttuessa työ vaatii jatkuvuutta ja jatkuvaa päivittämistä. Maailmanlaajuiset kriisitilanteet ovat asettaneet uusia näkökulmia ja tavoitteita työelämän laadun kehittämiselle, erityisesti digitalisaation ja ajattelu- ja toimintatapojen näkökulmasta. Hyvä työelämän laatu edistää työpaikkojen tuottavuutta, kilpailukykyä, työmotivaatiota, työorganisaatioiden julkista kuvaa sekä palveluiden ja tuotteiden laatua.

Hankkeessa tuemme ja edistämme yrityksiä ymmärtämään työelämän laadun kehittämisen merkitystä erityisesti toimintaympäristön muutosten, digitaalisuuden sekä sen tuomien toimintatapojen muutostarpeiden näkökulmista. Hanke järjestää maksuttomia tilaisuuksia ja tapahtumia työelämän laatuun liittyvistä aiheista Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä verkossa. Lisäksi vahvistamme myös alueellisten työelämän kehittämistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Hanke on Kainuun ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteinen. Työterveyslaitoksen rahoittaman hankkeen toimintakausi on 1.9.2021–31.12.2022.
 

Hyvää työtä! - Työkaluja laadukkaaseen työelämään

Tarjoamme tietoa työelämän laadun kehittämisestä ja sen merkityksestä eri tilaisuuksien, tapahtumien ja digitaalisten sisältöjen muodossa. Hankkeen tilaisuuksiin osallistumalla opit mitä työelämän laadulla tarkoitetaan, miten työelämän laatua voidaan kehittää ja mitä hyötyjä työelämän laadun parantamisella voidaan hyödyntää.

Tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä verkossa. Lisätietoa tapahtumista saat Työelämän laatua Pohjois-Suomessa -Facebook-sivuilta sekä seuraamalla virallisia tiedotuskanavia.
 

Uralla podcast - Tuottavuutta työelämän laadulla

Uralla-podcastissa keskustellaan Pohjois-Suomen yritysjohtajien kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta sekä sukelletaan astetta syvemmälle työelämän laadun kehittämiseen. Jos johtajuus, hyvinvointi ja oman ammattitaidon sekä yrityksen kehittäminen kiinnostaa, tämä podcast on juuri sinulle! Podcast-sarja on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten sekä TE-toimiston tuottama ja TYÖ2030-ohjelman rahoittama.

Jakso 1: Hyvällä työntekijäkokemuksella positiivista virettä rekrytointiin

Uralla-podcastin ensimmäinen jakso on täällä! Juontaja Kristi Loukusa saa vieraakseen Ravintolakortteli-ravintoloitsija Anne Mikkolan, ja jaksossa keskustellaan yrittäjyydestä ja johtajuudesta työelämän laadun kehittämisen näkökulmasta.

Podcastin 1. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 2: Keskustelu tärkeintä muutosjohtajuudessa

Toisessa jaksossa juontaja Kristi Loukusa keskustelee Vuokatti Sportin toimitusjohtajan Mari Varjosen kanssa johtajuudesta ja muutosjohtajuudesta.

Podcastin 2. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 3: Rekrytointiprosessia kehittämällä ja ennakoimalla menestykseen

Kolmannessa jaksossa juontaja Reetta Lumpo keskustelee Miilukangas-konsernin toimitusjohtajan Pekka Miilukankaan kanssa henkilöstön työhyvinvoinnista ja kansainvälisen työvoiman rekrytoinnista.

Podcastin 3. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 4: Kulttuurihyvinvointi ja luovuus työelämässä

Uralla Podcastin neljännessä jaksossa keskustellaan luovuudesta ja kulttuurihyvinvoinnin johtamisesta työelämässä. Juontaja Kristi Loukusa saa vieraikseen soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija Niina Oinaan sekä Flatlightin ja rovaniemeläisen Y-North-coworking -tilan perustaja ja toimitusjohtaja Miikka Niemen.

Podcastin 4. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 5: Työolojen merkitys SOTE-alan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja alan vetovoimaan

Viidennessä jaksossa pureudutaan siihen, kuinka työoloja kehittämällä voidaan edistää työelämän laatua sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Juontaja Kristi Loukusa on saanut vieraakseen MediEllenin toimitusjohtaja Marjo Pantin.

Podcastin 5. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 6: Kehityskeskustelujen korvaaminen uudella johtajuusmallilla

Kuudennessa jaksossa juontaja Kristi Loukusa on saanut vieraakseen Talenomin Suomen henkilöstöpäällikön Päivi Voutilaisen. Jaksossa syvennytään Voutilaisen kanssa hänen urapolkuun, hänen kokemuksiinsa johtajuudesta sekä Talenomin johtamismalliin, joka on uudistettu lähivuosina.

Podcastin 6. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 7: Henkilöstötyytyväisyys arvopohjaksi strategisille valinnoille

Seitsemännessä jaksossa juontaja Kristi Loukusa saa vieraakseen Osuuskauppa Maakunnan  henkilöstöpäällikkö Piia Tuomivaaran, jonka kanssa syvennytään työtyytyväisyyteen sekä työelämän kehittämseen.

Podcastin 7. jaksoon liittyvät linkit:

Jakso 8: Arvoprosessilla muutoskyvykkyyttä ja kilpailuetua

Viimeisessä jaksossa juontaja Kristi Loukusa saa vieraakseen Kontion toimitusjohtaja Mika Rytkyn. Keskustelussa Loukusa ja Rytky syventyvät Kontion muutosmatkaan, joka on vaikuttanut positiivisesti myös liikevaihtoon.

Podcastin 8. jaksoon liittyvät linkit:

Menneet tapahtumat

  • 5.10.2022 Virtaa Naisyrittäjyyteen - Vuorovaikutus, johtajuus ja teknologia, Keynote Anna Perho 
  • 20.9.2022 MegaMatchmaking rekrytointitapahtuma, Oulu

Tutustu menneiden tapahtumien tallenteisiin

Tuottavuutta työelämän laadulla -webinaarisarjan tallenteet


Verkostoitumista ja vaikuttamista

Verkostossa on mukana laajasti alueen työelämän kehittämistyössä mukana olleita toimijoita. Hanke järjestää verkoston toimijoille sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yritysasiantuntijoille koulutustilaisuuksia, joiden avulla lisätään tietoisuutta ja osaamista työelämän laadun kehittämisestä ja eri toimijoiden toimenpiteistä. Eri verkostoissa pohditaan lisäksi, miten toimijat voivat olla edistämässä omissa rooleissaan työelämän laadun kehittymistä alueella.

Jatkossa asiantuntijamme osaavat tukea yrityksiä työelämän laatuun liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota oikeanlaista apua yrityksen työelämän laadun kehittämiseksi.

Seuraa ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia - nähdään tilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa!

Kainuu

Lisätietoa

  • Kristi Loukusa, projektipäällikkö, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 553, [email protected]
  • Paula Saarela, suunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 128, [email protected]

Päivitetty: 17.11.2023