Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Heinäkuun lopussa oli 8838 työtöntä työnhakijaa (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 8838 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 2455 henkilöllä, eli 38,5 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 44,1 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin laski Etelä-Pohjanmaalla edellisestä kuukaudesta 783 henkilöllä.

Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1806 henkilöä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden vertailuajankohdasta 238,2 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 10,5 prosenttia, joka oli maan alhaisin. Seuraavaksi pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla (11,1 %) ja Pohjanmaalla (11,5 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (220,7 %), Uudellamaalla (61,6 %) ja Pirkanmaalla (51,2 %). Etelä-Pohjanmaalla työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa. Suupohjassa käänne heikompaan oli suhteellisesti voimakkainta.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi).

Lisätiedot

Timo Takala, strategiapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 708, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Leena Tuohimaa-Kari, johtaja, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto.fi, puh. 0295 046 637, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.