Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uusi alueellinen työlupalinjaus vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi alueellinen työlupalinjaus astuu voimaan 20.12.2019. Alueellisen työlupalinjauksen tavoitteena on varmistaa työmarkkinoiden toimivuus alueella. Uudessa linjauksessa on tarve avata enemmän ammattialoja saatavuusharkinnan ulkopuolelle nopeuttaen siten osaavan työvoiman saatavuutta yritysten käyttöön. Linjaus perustuu ammattibarometriin, työllisyyskatsaukseen, ennakointitietoon ja keskusteluihin elinkeinoelämän ja TE-toimiston kanssa.

Uudessa työlupalinjauksessa on nyt myös avattu mm. kodinhoitajat, toimisto- ja laitossiivoojat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, lastentarhanopettajat ja erityislastentarhanopettajat.

Linkki linjaukseen Pohjanmaan ELY-keskuksen nettisivuille

Työlupalinjausta on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti vastaamaan paremmin yritysten tietotarpeisiin ja selkeyttämään työlupaprosessia. Lisäksi työlupalinjauksessa on nyt esitetty perusteellisesti kaikki ne ammattialat, joihin työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä. Ammattialojen kirjauksissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen ammattiluokituksia.

 

Lisätietoa työluvista:
Seuraavasta linkistä pääset Maahanmuuttoviraston sivustolle työnantajille tarkoitettuun osioon: https://migri.fi/tyonantajalle
Seuraavasta linkistä pääset Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työlupayksikön sivustolle: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/tyolupa-asiat

 

Lisätiedot

Emine Ehrström
Kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö | Chef för integrations- och ungdomstjänster
emine.ehrstrom(at)ely-keskus.fi | emine.ehrstrom(at)ntm-centralen.fi
puh. | tfn: 0295 028 684, Vaihde | Växel 0295 028 500
Työelämä ja osaaminen | Arbetsliv och kompetens


Francesca Cucinotta
Osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö/Talent Coastline -päällikkö | Kompetens- och internationaliseringschef/Talent Coastline -chef
francesca.cucinotta(at)ely-keskus.fi | francesca.cucinotta(at)ntm-centralen.fi
Puh. | Tfn.| Tel. ( +358-0)29 502 8646, Vaihde | Växel | Exchange (+358-0)29 502 8500
Työelämä ja osaaminen | Arbetsliv och kompetens


Alueellista tietoa