Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sidosryhmät erittäin tyytyväisiä Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan (Satakunta)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen sidosryhmien tyytyväisyyttä mitattiin lokakuussa sähköisellä kyselyllä. Näkemyksiä yhteistyöstä pyydettiin viranomaiskumppaneilta, palveluntarjoajilta ja muilta kumppaneilta sekä ohjaavilta ministeriöiltä ja virastoilta.  ELY-keskusten osalta tutkimus valmistui nyt viidennen kerran. TE-toimistojen osalta vastauksia oli käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan asiantuntevina, yhteistyötaitoisina sekä helposti lähestyttävinä viranomaistahoina ja alueellisina tärkeinä vaikuttajina. Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1750 asiakasta valtakunnan tasolla ja Satakunnassa 81.

Sidosryhmien tyytyväisyys Satakunnan ELY-keskuksen toimintaan koheni entisestään

Satakunnan ELY-keskuksen yhteistyökumppanit ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa.Satakunta oli tutkimuksessa kahden parhaan ELY-keskuksen joukossa kokonaisarvosanalla 4,19 (asteikko 1-5). Vuoden 2017 kyselyssä arvosana oli 3,88 eli yhteistyötä eri tahojen kanssa on edelleen pystytty parantamaan.

Sidosryhmät ovat kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä ELY-keskuksen asiantuntijoiden osaamiseen ja asiantuntemukseen 4,34 sekä yhteistyötaitoihin 4,26.Sidosryhmien tyytyväisyys oli alhaisin ELY-keskuksen toiminnan yhtenäisyyteen 3,76 ja nopeuteen 3,90, vaikka niissäkin arvioissa Satakunnan ELY-keskus oli valtakunnan keskiarvoa selkeästi parempi.

Satakunnan ELY-keskuksen toiminta alueella koettiin vaikuttavana 4,03 ja näkyvänä 3,92. Erityisesti ELY-keskuksen väestön hyvinvointiin vaikuttavan toiminnan esiintuominen vaatii vielä kehittämistyötä 3,49. Tutkimuksessa pyydettiin ensimmäistä kertaa arvioimaan ELY-keskusten onnistumista aluekehittäjänä. Satakunnan ELY-keskus sai siinä arvosanan 4,12 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 3,85.

Sidosryhmiltä hyvää palautetta Satakunnan TE-toimistolle

Sidosryhmien tyytyväisyys TE-toimistojen toimintaan koko maassa oli varsin korkealla tasolla kokonaisarvosanana 3,82. Arvioiduista osa-alueista parhaimpana koettiin yhteistyön nopeus 3,82, toiminnan laatu 3,84 sekä yhteistyökyky ja yhteistyö 3,78.  Kokonaistyytyväisyys Satakunnan TE-toimistoon oli kyselyn perusteella TE-toimistoista valtakunnan kärkeä 4,16. Yhteistyön nopeudesta Satakunnan TE-toimisto sai arvosanaksi 4,18, toiminnan laadusta 4,1 sekä yhteistyökyvystä ja yhteistyöstä 4,1.

TE-toimistojen toimintakentässä vaikuttaneet erilaiset maakunnalliset kokeilut sekä toimintamallien uudistukset eivät näytä vaikuttaneen palvelujen laatuun. Sidosryhmien mielestä TE-toimistot ovat onnistuneet niin työllisyyden hoidossa kuin työvoiman saatavuuden tukemisessakin. Eniten sidosryhmät olivat olleet toimistojen kanssa yhteistyössä koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen 28,10% sekä yleensä laaja-alaisessa alueen kehittämiseen liittyvässä yhteistyössä 19,80%.

Sidosryhmät näkevät mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää toimijoiden yhteistyönä syntyvien asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa. TE-toimistoilta toivotaan jalkautumista kentälle ja monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan yhdenmukaisuuteen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Valtakunnallinen uutinen: Sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaan

Lisätietoja:

ELY-keskus: Anne Jortikka, kehittämis- ja asiakkuuspäällikkö, puh 0295 22 046
TE-toimisto: Juhani Sundell, johtaja, puh 0295 022 117


Alueellista tietoa