Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Savon työlupalinjaus edistää ulkomaisen työvoiman saatavuutta (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on 8.11.2019 hyväksynyt Etelä-Savon alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Linjaus turvaa osaavan työvoiman saatavuutta ja mahdollistaa työnantajille vaihtoehtoisia väyliä työvoiman rekrytoinnissa niissä tilanteissa, joissa kotimaista työvoimaa ei ole saatavilla.

Alueellinen linjaus perustuu ulkomaalaislakiin ja valtakunnalliseen linjaukseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä. Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta alueen erityispiirteet huomioon ottaen.

Työvoiman saatavuus on heikentynyt useilla aloilla

Etelä-Savon ELY-keskus katsoo, että seuraavilla ammatti- ja toimialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut: 

  • ICT- ala; erityisasiantuntijat
  • Metalli- ja konetekniikan ala; koneenasentajat, koneistajat, hitsaajat ja ohutlevysepät
  • Maa- ja metsätalousala; maataloustyöntekijät ja karjanhoitajat
  • Kuljetus- ja maanrakennusala; maansiirtokoneiden kuljettajat ja puutavara-autonkuljettajat
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoala; yleislääkärit, erikoislääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja hoiva-avustajat
  • Puhdistusala; toimisto- ja laitossiivoojat sekä laitoshuoltajat
  • Catering-ala; suurtaloustyöntekijät (pois lukien etnisten ravintoloiden työntekijät)

Näihin tehtäviin rekrytointi voi tapahtua suoraan, ilman että työpaikka on ollut julkisesti haussa. Rekrytoinnissa korostuu vastuullinen työnantajatoiminta.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisilta vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän oleskelulupa, mutta poikkeuksiakin on.

Osaavan työvoiman saatavuus avain elinkeinoelämän kehittämisessä

Osaavan työvoiman lisääminen ja pitäminen Suomessa on avainkysymys elinkeinoelämän kehittämisessä ja palveluiden turvaamisessa kansalaisille. Uudessa Rinteen hallitusohjelmassa osaavan työvoiman maahanmuutto on noussut vahvaksi teemaksi 75 %:n työllisyystavoitteen saavuttamisessa. Pidempiaikaisena tavoitteena on turvata osaava työvoiman saanti koko maassa.

Osaavan työvoiman saatavuus on myös avainasemassa Etelä-Savon alueen elinvoiman kehittämisessä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet osaavan työvoiman turvaamisessa ovat erityisen tärkeitä, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen, työvoiman eläköityminen, nuorten ikäluokkien pienentyminen ja syntyvyyden lasku. Työelämän tarpeiden ja työvoiman saatavuuden välisen tasapainon turvaamiseksi Suomi tarvitsee tulevina vuosina lähes 30 000 henkilön vuosittaisen työperäisen maahanmuuton.

Linkki:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p.  0295 024 165


Alueellista tietoa