Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Jokakesäinen sinilevätilanteen seuranta alkaa Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala)

Levätilannetta seurataan jo 20. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät vakiokohteissa havainnot silmämääräisesti viikoittain tiistain−keskiviikon aikana kesä−syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Pohjois-Karjalan leväseuranta 2017 ja ensimmäiset tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hoitaa leväseurantaa alueellaan vapaaehtoisten havaitsijoitten kanssa. Seurannassa on 21 paikkaa (linkki karttaan). Mertalammen havaintopiste on jäänyt pois seurannasta tutkimusaseman lopetettua toimintansa. Havaintopisteillä ei havaittu sinilevää toukokuun lopussa (30.5.−31.5.2017) (linkki taulukkoon Järviwiki.fi -palvelussa). Havainnointi kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeasti.

Vedet ovat normaalia kylmemmät. Eilen aamulla 31.5. pintaveden lämpötila Joensuussa Pielisjoessa 10,0 oC (-1,7 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (linkki ohjeeseen). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille: www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja: Harjoittelija Mira Lukkarila, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 033


Alueellista tietoa