Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Avustuksilla potkua kulttuuriympäristön hoitoon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi rakennusperinnön hoitoavustuksia yli viidenkymmenen tuhannen euron edestä. Toteutuessaan korjaushankkeiden yhteenlaskettu investointi on satoja tuhansia euroja.

Viime syksynä päättyneessä haussa Etelä-Savon ELY-keskukseen jätettiin yhteensä 35 avustushakemusta, joista 19:lle annettiin nyt myönteinen päätös. Eniten avustuksia myönnettiin Mäntyharjulle ja Joroisiin, joista myös hakemuksia tuli eniten. Avustukset jakautuvat tasaisesti ympäri maakuntaa yhteensä yhdeksän kunnan alueelle. Kohteista seitsemällä on valtakunnallisesti merkittäviä arvoja.

Avustuksen kohteena olevat toimenpiteet ovat pääasiassa rakennusten säilymistä edistävien rakennusosien korjauksia. Tänä vuonna useimmat myönnetyt avustukset kohdistuvat vesikattojen ja hirsirunkojen korjaukseen sekä perustusten kunnostukseen. Myös ikkunoiden, alapohjien ja navetan kivijalan korjausta avustettiin.

Kangasniemen pappilan sokkelin korjaus alkamassa. Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus

Jaettavien summien pienuudesta huolimatta avustukset edistävät osaltaan rakennusperinnön säilymistä ja oikeaoppisten korjausmenetelmien käyttöä. Lisäksi avustuksilla on rakennusalaa työllistäviä vaikutuksia.               

ELY-keskukset jakavat vuosittain valtion talousarviossa osoitettua avustusta sellaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin, joilla edistetään rakennusten säilymistä. Kohteiden valinnassa etusijalla ovat olla kaavalla tai muulla päätöksellä suojellut tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen sisältyvät kohteet. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että korjauksessa säilytetään rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet. Lisäksi työ tulee tehdä perinteisillä työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla.

Lisätietoja:

Arkkitehti Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 182


Alueellista tietoa