Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus joulukuu 2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

 Etelä-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 11 015 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 1489 hengellä (15,6 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 258 hengellä (2,4 %).

Lomautettuna oli 1754 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 254 henkilöllä (-12,6 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 1116 henkilöä. Määrä laski viime vuodesta 10 hengellä (-0,9 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 12,4 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 377 926 henkilöä. Lukumäärä nousi 14 658 henkilöllä (4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,4 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti voimakkaimmin johtajien (34,7 %) ja erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä (16,4 %). Työttömyys laski suhteellisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 2913 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 2428 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 352 paikalla (13,7 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1970. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 943.

Työvoiman kysyntä lisääntyi suhteellisesti eniten muiden työntekijöiden, johtajien, sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten toimisto- ja asiakas-palvelutyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ammattiryhmissä. Muiden työntekijöiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmissä voimakkaita muutoksia selittävät pääosin matkailualan kausityöpaikkojen luokittelussa tapahtuneet muutokset.

Liite

Lisätietoja:

Timo Takala

strategiapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Puh. 0295 027 708

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa