Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Levähavainnot runsastuneet hieman Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Leväesiintymien määrä Etelä-Savon järvillä on edelleen vähäinen lähes koko kesäkuun kestäneen kylmän jakson jälkeen. Viime viikonlopun lämmin sää aktivoi kuitenkin leväkukintaa muutamassa järvessä. Etelä-Savon leväseurantaverkon ulkopuolelta tuli kolme ilmoitusta vähäisistä tai kohtalaisista levämääristä, mutta 14 valtakunnalliselta leväseuranta-asemalta on tullut vain yhdeltä ilmoitus vähäisestä leväesiintymästä. Yleensä alkukesän ensimmäisenä sinilevälajina järvialueella ilmaantuu aiemmin harmittomana pidetty Anabaena lemmermannii sinilevä.

Ilmoituksia on tullut ajankohtaan nähden hieman normaalia vähemmän. Levää on havaittu ainakin Kyyvedellä, Pertunmaalla ja Mikkelin Korpijärvellä. Vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin.

Järvivedet edelleen viileitä, sateet tuoneet ravinteita

Järvien pintaveden lämpötilat ovat edelleen varsin alhaisia; Etelä-Savossa  asteesta kolmeen asteeseen ajankohdan keskiarvoja alhaisemmat. Kylmä alkukesä ei myöskään ole lisännyt lämpimän päällysvesikerroksen paksuutta, joten poutajaksojen väliin osuvat tuulisemmat päivät sekoittavat jälleen pintaan kylmää alusvettä silloin, kun tuuli käy syvännealueelta rantaan. Useilla ympäristöhallinnon havaintopaikoilla on mitattu koko 2000 luvun kylmin kesäkuu uimavesien osalta. Runsaat sateet ovat toisaalta tuoneet järviin alkukesää enemmän ravinteita, ja eräillä alueilla kuten Saimaalla tavanomaista suurempi vedenkorkeus tuo rantavesiin liukoisia ravinteita. Leväkesästä voi siis edelleen odottaa tavanomaista, ja tulevaksi viikonlopuksi ennustetut helteet lisännevät levähavaintojen määrää.

Anabaena lemmermannii ilmaantuu sinilevistä ensimmäisenä

Sinilevälajistossa voitaneen pitää eräänlaisena haittaleväkesän pioneerilajina Anabaena lemmermannii sinilevää. Sen on useina kesinä todettu ilmaantuvan lyhytkestoisena haittana jopa erinomaisessa kunnossa olevien järvien rannoille, etenkin tuulen alapuolella sijaitseviin lahdelmiin. Suurilla järvillä kyseisen levän aiheuttamat hippumaiset tai raitoja muodostavat kukinnat menevät tavallisesti ohi päivässä-parissa, mutta rehevämmillä järvillä tämän ja muutaman muun sinilevälajin yhteiset kukinnot kestävät useista päivistä viikkoihin. Hyväkuntoisilla järvillä A. lemmermanniin silmin havaittavat esiintymät ovat kiinni sääoloista ja ennen kaikkea pintaveden nopeasta lämpiämisestä yhdistyneenä vähätuuliseen päivään, eivät niinkään ravinteiden pistemäisestä kuormituksesta. Tämän aiemmin harmittoman pidetyn levälajin massakukinnoissa on varsinkin alkukesällä havaittu korkeitakin myrkkypitoisuuksia, joten jo silloin kun selviä leväraitoja rantavesiin ilmaantuu, on hyvä kaiken varalta välttää ko. veden käyttöä pesu- ja löylyvetenä sekä estää pienten lasten ja allergikkojen uiminen.

Anabaena lemmermannii -sinilevää. Kuva: Arja Järvelä
 

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana seurannassa on myös paikallisia asukkaita. Levähavainnot kootaan Etelä-Savon ELY-keskukseen, josta ne viedään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. Sivustolta voi seurata levätilanteen ja sisävesien lämpötilan kehittymistä.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti pinnalla kelluvaa levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:

Hydrobiologi Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4173


Alueellista tietoa