Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016 haettavissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoittaa haettavaksi ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuoden 2016 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 valtion talousarviossa tähän varoja. Hakuaikaa päättyy 30.11.2015.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia omalla toiminta-alueellaan

 • rakennusperinnön hoitoon;
 • saariston ympäristönhoitoon (494/1981);
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen;
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan;
 • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen;
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin;
 • vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulvariskiä vähentäviin hankkeisiin sekä
 • haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustuksia koko Suomessa

 • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia koko Suomessa

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan;
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan;
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan sekä
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2015 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta. Aikaisemmin toimitetut vuotta 2016 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Hakuajan ulkopuolella toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustusten hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä on verkossa:

Yhteyshenkilöt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Rakennusperinnön hoito:

 • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458
 • Apulaistarkastaja Anne Pikkumäki, puh. 0295 027 903

Saariston ympäristönhoito:

 • Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesihuolto:

 • Vesihuoltoinsinööri Jenny Skuthälla, puh. 0295 027 937
 • Vesihuoltoinsinööri Sirpa Lindroos, puh 0295 027 869

Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmat:

 • Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh. 0295 027 956

Vesistöjen kunnostus ja tulvariskien hallinta:

 • Insinööri Kim Klemola, puh. 0295 027 829
 • Vanhempi insinööri Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

Alueellista tietoa