Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vuodenvaihde tuo muutoksia työ- ja elinkeinopalveluihin (Kainuun ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalveluja kehitetään, ja palveluissa korostuu luottamus asiakkaan omaan ilmoitukseen. Todistukset tarvitsee esittää jatkossa vain pyydettäessä. Uutta on myös asiakirjojen sähköinen toimittaminen sekä sähköiset selvitykset.

Oma asiointi -verkkopalveluun voi jättää yhteydenottopyynnön TE-toimistoon. Palvelun kautta voi ilmoittaa työtarjoukseen liittyvät asiat vaivattomasti. Lisäksi uutta verkkopalveluissa on, että työnhakija saa tiedot työnhakuprofiilia vastaavista työssäkäyntialueen avoimista työpaikoista automaattisesti.

Työnantajat saavat sähköisesti työpaikkailmoitusta jättäessään tiedoksi ansioluettelot eli CV:t kaikilta niiltä työnhakijoilta, jotka sopivat avoimen työpaikan hakuammattiin ja hakualueeseen. Työnantajalle voidaan tehdä myös esittelyt sähköisesti.

Koska uudistukset tuovat mukanaan automatiikkaa, korostuu työnhakijan oma vastuu pitää työnhakua koskevat tiedot ja myös CV ajan tasalla. Työnhakijan tulee ilmoittaa kaikista muutoksista työnhaussaan aina sähköisesti Oma asiointi -verkkopalvelussa tai puhelimitse myös TE-toimistoon. Mikäli tietoa esimerkiksi työn aloittamisesta ei ole TE-toimistossa, työnhakijalle voi tulla turhia työ- ja koulutustarjouksia tai yhteydenottoja sekä selvityspyyntöjä.

Palkkatukijärjestelmä uudistuu – yrityksiä kannustetaan palkkaamaan nuoria ja yli 60-vuotiaita työnhakijoita

Palkkatuki muuttuu prosenttiperusteiseksi ja sen hakeminen yksinkertaistuu, jotta se olisi yrityksille houkuttelevampi. Palkkatuki on jatkossa 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Tuen määrään ja kestoon vaikuttaa työttömyyden kesto. Uutta on yli vuoden työttömänä olleista yli 60-vuotiaista maksettava pitkäkestoinen tuki.

Mahdollisuus palkkatukeen laajenee vuoden alusta alkaen koskemaan myös piilotyöttömiä. Piilotyötön on työtön henkilö, joka olisi valmis töihin, mutta ei ole ollut kirjautuneena työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Aikaisemmin palkkatukea saattoi saada vain henkilö, jolle oli maksettu työttömyyden perusteella työttömyysetuutta.

Uusia säännöksiä noudatetaan palkkatuen päätöksenteossa 1.1.2015 alkaen. Käytännössä voi käydä niin, että palkkatuki olisi ollut mahdollista myöntää vuoden 2014 puolella, mutta uusien säännösten mukaiset kriteerit eivät enää vuoden alussa täyty. Palkkatuen myöntämistä rajoittaa myös määrärahojen niukkuus sekä tuen kohdentaminen ensisijaisesti nuoriin ja pitkään työttömänä olleisiin.

TE-palvelujen, kunnan ja Kelan yhteistyö tiivistyy

Vuoden alussa astuu voimaan laki monialaisesta yhteispalvelusta, joka tiivistää TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteistyötä pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Lisäksi osana tätä uudistusta kuntien työmarkkinatuen rahoitusosuus muuttuu niin, että kunta osallistuu passiivisen työmarkkinatuen kustannuksiin 300 työttömyyspäivän jälkeen 50 %:lla ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneista 70 %:n osuudella.

Tarkempia tietoja uudistuksista löytyy netistä: 

 

Lisätietoja: Kainuun TE-palvelut,
johtaja Tiina Veijola, puh. 029 503 9117

www.te-palvelut.fi
Monipuolisia työ- ja elinkeinopalveluja verkossa, puhelimitse ja kasvokkain


Alueellista tietoa