Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointeja  täydennetään Keski-Suomessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit ovat käynnissä ympäristöministeriön johdolla. Inventoinnit valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä ja uusi valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on tarkoitus saada vuoden 2015 aikana. Keski-Suomessa inventoinneista vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Päivitysinventoinneissa tarkistetaan maisema-alueiden valikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Keski-Suomessa on kahdeksan valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaista valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin

Keski-Suomi toimi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointien pilottikohteena vuonna 2009.  Pilotti-inventointia täydennetään kesän ja syksyn 2014 aikana. Täydennysinventointiin on valittu noin 20 aluetta, jotka ovat maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tarkistuksia, joitakin ennen inventoimattomia alueita sekä maisemanähtävyyksiä. Täydennysinventointia tehdään ympäristöministeriön ja Keski-Suomen liiton rahoituksella. Nyt tehtävät inventoinnit tuottavat tietoa myös Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistusta varten.

Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet täydennysinventoivat ProAgria Etelä-Suomen / MKN maisemapalveluiden maisemasuunnittelijat Katriina Koski ja Auli Hirvonen. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuussa ja jatkuvat elokuussa. Syksyllä kootaan aineisto sekä tehdään aluerajaukset ja arvoluokitukset. Keski-Suomen ELY-keskus toimittaa loppuvuodesta valmiin esityksen ympäristöministeriölle, joka puolestaan valmistelee koko maasta koottavan aineiston pohjalta esityksen valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Työn ohjausryhmänä toimii Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU).

Lisätietoja:

 • Katriina Koski
  ProAgria Etelä-Suomi / MKN maisemapalvelut
  katriina.koski(at)proagria.fi
  p. 040 148 8220
 • Liisa Horppila-Jämsä
  Keski-Suomen ELY-keskus
  liisa.horppila-jamsa(at)ely-keskus.fi
  p. 0295 024 740
 • Päivi Halinen
  Keski-Suomen ELY-keskus
  paivi.halinen(at)ely-keskus.fi
  p. 0295 024 732
 • www.maaseutumaisemat.fi

 

 


Alueellista tietoa