Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn lupaehtojen muuttamisesta. Hakemus liittyy Keski-Suomen ELY-keskuksen johdolla toteutettuun Saarijärven säännöstelyn kehittämishankkeeseen, jonka tuloksena eri intressitahojen kesken oli sovittu säännöstelyn muutoksista. Kaikkia sovittuja muutoksia ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa ilman, että myös lupaehtoja tarkistetaan. Lupaehtojen muuttamisen tavoitteena on vähentää säännöstelystä aiheutuvia vesiympäristöhaittoja.

Saarijärven kaupungissa sijaitsevan Saarijärven pintaa säännöstellään Leuhunkosken voimalaitospadolla energiantuotantoa varten. Voimalaitoksen omistaa Vattenfall Oy. Vuonna 1976 aloitettu säännöstely perustuu Itä-Suomen vesioikeuden lupaan vuodelta 1969. Säännöstelystä on hyötynyt myös maatalous, koska järven tulvakorkeuksia on voitu alentaa huomattavasti. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Keski-Suomen ELY-keskus.

Saarijärven säännöstelylle on tyypillistä, että vedenpinta laskee talven aikana huomattavan paljon. Tämän on koettu aiheuttavan merkittäviä haittoja vesiympäristölle. Saarijärven kevätkuopan lievästä nostosta on sovittu Vattenfall Oy:n kanssa, mutta vedenpinta tulee laskemaan jatkossakin runsaasti talvella. Myös ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kevätkuopan syvyyteen. Viime talvi antoi jo esimakua tähän, kun tänä keväänä Saarijärven alin vedenkorkeus oli n. 0,4 m korkeammalla kuin tavanomaisena keväänä aiemmin.

Saarijärven ylin sallittu vedenkorkeus tulee säilymään ennallaan, mutta lupaehtoihin esitetään sellaista muutosta, että keskimäärin kevään korkein vedenpinta olisi mahdollista nostaa n.10 cm aiempaa ylemmäksi. Riittävän korkea vedenpinta keväällä on etu vesiluonnolle, mm. kalojen poikastuotannolle.

Säännöstelyn kehittämisselvitysten tuloksena kesäajan vedenkorkeudelle asetettiin tavoite, että vedenpinta laskisi keväästä lievästi loppukesää kohti. Tämä toteutui jo kesällä 2013. Sen sijaan epätavallisen kuivina kesinä vedenpinta ei tulisi laskemaan niin alas kuin aiemmin on tapahtunut. Tämä vedenpinnan voimakas lasku on johtunut kuivuuteen sopimattomasta juoksutusehdosta ajalla 15.7. - 15.8. Hakemuksessa on esitetty tämän juoksutusehdon poistamista.
 


(Kuva: Timo Sokka)

Saarijärven säännöstelyn haittoja ja niiden vähentämistä selvitettiin usean vuoden ajan vuodesta 2008 alkaen. Aloitteen selvitystyölle oli tehnyt Saarijärven kaupunki. Selvitykset sisälsivät mm. vedenkorkeusanalyysiin perustuvan tarkastelun säännöstelyn vaikutuksista, kyselytutkimuksen vesistön käyttäjille sekä maastoselvityksiä rantojen käytöstä, kasvillisuudesta ja eroosiosta. Selvityksiin osallistuivat Keski-Suomen ELY-keskuksen ja sen edeltäjän Keski-Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, Saarijärven kaupunki ja Vattenfall Oy. Säännöstelyn kehittämisselvityksiä ohjasi ja valvoi eri intressitahoista koostuva ohjausryhmä. Saarijärven kaupungintalolla järjestettiin myös kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin vuonna selvitysten alkuvaiheessa vuonna 2009 ja toinen sen jälkeen, kun ohjausryhmässä oli päästy sopimukseen säännöstelyn muutostavasta vuonna 2012.

Lisätietoja
Timo Sokka, vesistöinsinööri
p. 0295 024 816


Alueellista tietoa