Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Rakennusperinnön hoitoavustukset myönnetty Pirkanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on jakanut vuoden 2014 rakennusperinnön hoitoon osoitetut valtionavustukset. Avustuksia myönnettiin 29:lle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 93 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli 1 100 eurosta 10 000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Noin puolet avustetuista kohteista on suojeltu kaavalla, sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaalle maisema-alueelle. Vanhin avustuskohde oli 1700-luvulta peräisin oleva aittarakennus Hämeenkyrössä. Avustuksia myönnettäessä Pirkanmaan ELY-keskus painotti asiantuntevan suunnittelun ja kuntotutkimusten merkitystä arvokkaiden rakennusten kunnostuksessa. Myös kohteen säilymiseen ensisijaisesti vaikuttavia toimenpiteitä ja korjaustoimenpiteiden kiireellisyyttä pidettiin tärkeänä. Näitä ovat mm. vesikaton, perustusten, kantavien rakenteiden, hirsien vaihdon eli kengittämisen ja ulkovaipan lahovaurioiden korjaukset sekä hyvien korjausesimerkkien saamista eri puolille Pirkanmaata.

Vuonna 2014 merkittävin avustuskohde on Nuutajärven kartanon 1820-luvulla rakennettu päärakennus. Keskeisiä kohteita ovat myös maatilojen talouskeskukset pihapiireineen ja talousrakennuksineen osana laajempaa miljöökokonaisuutta, mm. Ikaalisissa ja Kangasalla. Kaupunkimaisen kulttuuriympäristön avustuskohteita on mm. Tampereen Pyynikillä ja Viinikassa.

Avustusta haettiin 64 kohteelle

Pirkanmaalla avustushakemuksia tuli yhteensä 64 kappaletta. Vuoden 2014 talousarviossa osoitettiin rakennusperinnön hoitoon koko maahan 1,35 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan ELY -keskuksen alueelle osoitettiin 93 000 euroa. Avustusten saamisen ehtona oli niin sanottu entisöivä korjaus perinteellisillä työmenetelmillä, rakenteellisilla ratkaisuilla ja alkuperäisillä tai vastaavilla materiaaleilla.
 

Nuutajärven kartano Urjalassa oli merkittävin Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämien rakennusperinnön hoitoavustuksen saajista tänä vuonna. Kuva Leena Lahtinen (vapaasti käytettävissä, linkki suurempaan kuvaan).

Lisätietoja:  


Alueellista tietoa