Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Nikkelipäästön seurauksena simpukkalajien suuri kuolleisuus Kokemäenjoessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat kävivät tutkimassa Kokemäenjoen simpukkapopulaatioiden  tilaa maanantaina 14.7. ja tiistaina 15.7. Harjavallan patoaltaassa ja kolmella kohteella padosta alajuoksun suuntaan. Simpukoita noudettiin pohjalta sukeltamalla Lammaistenlahdesta, Arantilankosken suvannosta sekä Ruskilankosken yläpuolelta.

Sukeltaen kerätyistä näytteistä määritettiin useita eri simpukkalajeja, joiden joukossa oli myös uhanalaista, rauhoitettua vuollejokisimpukkaa (Unio crassus). Lammaisista ja patoaltaasta sukellettiin lisäksi myös pohjan sedimenttinäytteitä. Patoaltaan simpukkapopulaatiossa äskettäin kuolleiden yksilöiden määrä oli alajuoksun havaintopaikkoja suurempi. Arantilassa ja Ruskilassa joen pohja vaikutti normaalilta lukuun ottamatta kuolleiden simpukoiden tavallista suurempaa määrää. Päästön todellisten vaikutusten selvittämiseksi alajuoksullakin tarvitaan pitkäaikaisseurantaa. Simpukoiden kudosnäytteiden käsittely on alkanut ja sedimenttinäytteiden analyysitulosten odotetaan valmistuvan tämän viikon lopulla.

Vertailuarvoja pitoisuuksille etsitään ja tuloksia tulkitaan edelleen

Porin kaupungin ympäristötoimi selvitti jokialueen seitsemästä eri kohteesta viikonloppuna 12.-13.7. kuolleena kerättyjen simpukoiden pehmytosien nikkeli- ja kobolttipitoisuudet. Tänään saatujen analyysitulosten mukaan pitoisuudet vaihtelevat nikkelin osalta välillä 7,1 – 1,6 mg/kg tuoretta painoa kohti. Koboltin pitoisuus vaihteli välillä 0,51 – 0,13 mg/kg/tuoretta painoa. Isoimmat pitoisuudet on mitattu alajuoksun näytteistä. Epäselvää on, missä nämä simpukat ovat eläneet. Tällä hetkellä arvioidaan yhtenä mahdollisuutena sitä, että alajuoksulla kuolleena löytyneet simpukat ovat saattaneet kulkeutua löytöpaikkaansa virran mukana ylempää jokiosuudelta, ja että ne ilmentävät kemikaalipäästön äkillistä haittavaikutusta.

Merialueen näytteenottoa jatketaan

Pihlavanlahdelta on otettu vesinäytteitä eilen tiistaina 15.7. Näytteenottoa jatketaan tänään ja huomenna ulompana Porin edustan merialueella.  Tulosten perusteella saadaan käsitys nikkelin ja muiden metallien leviämisestä. Näytteenoton suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja se toteutetaan Porin merialueen ns. velvoitetarkkailun yhteydessä. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja tutkimusalus Aranda osallistuvat jatkossa tutkimuksiin merialueella. SYKEn ja Arandan rooli on tärkeä erityisesti päästön pitkäaikaisten ja koko meriekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten selvittämisessä.

Lisätietoja:

Simpukat ja sukellukset: Rami Laaksonen 0295 022 948, Suvi Kiviluoto 0295 022 861

Simpukoiden raskasmetallipitoisuudet: Helmi Kotilainen 0295 022 887

Vesinäytteet: Janne Suomela 0295 022 947

 


Alueellista tietoa