Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Muutoksia Jyväskylän pohjavesialueiden luokituksessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Jyväskylän kaupunki on esittänyt viiden vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen poistamista pohjavesialueluokituksesta. Kaupungin esitys koskee Säynätsalon, Muuratsalon, Seppälänkankaan, Kolun ja Kuohun pohjavesialueita. Kaupunki perustelee esitystään vedenhankinnan loppumisella kyseisiltä pohjavesialueilta. Keski-Suomen ELY-keskus on harkintansa perusteella poistanut pohjavesialueluokituksesta kyseiset viisi pohjavesialuetta 22.8.2014.

Keski-Suomen ELY-keskus harkitsi Jyväskylän kaupungin esitystä vedenhankinnan kannalta. Kaikki pohjavesialueet Seppälänkankaan pohjavesialuetta lukuun ottamatta ovat pieniä eikä niillä ole enää vedenhankintamerkitystä. Seppälänkankaan pohjavesialue on suuri, mutta silläkin vedenhankintamahdollisuudet ovat vähäiset. Tämä johtuu siitä, että alueen maaperä muodostaa niukahkosti pohjavettä ja että alueella on paljon pohjaveden virtauksia estäviä kallioalueita. Näistä syistä millekään pohjavesialueelle ei olla tulevaisuudessakaan suunnittelemassa uusia vedenottamoita.

Keski-Suomen ELY-keskus harkitsi Jyväskylän kaupungin esitystä myös luontoarvojen kannalta. Pohjavesialueista ainoastaan Seppälänkankaalla on tunnettuja luontoarvoja. Tärkein näistä on erittäin uhanalainen piilosammal, jonka suojelemiseksi valmistellaan erityisesti suojeltavan lajin rajauspäätöstä, joka pyritään määrittämään riittävän laajaksi esiintymän säilyttämiseksi. Seppälänkankaan pohjavesialuetta ei siten tarvita kyseisen esiintymän suojelemiseksi. Muilla pohjavesialueilla olevien luontoarvojen riittävä suojelu pyritään varmistamaan kaavoituksella.

Pohjavesialueet luokitellaan Suomessa kolmeen luokkaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella.

Lisätietoja:

Hydrogeologi Kari Illmer, p. 0295 024 746

Suunnittelupäällikkö Esa Solismaa, p. 0295 024 817

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa