Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lomautukset lisäsivät työttömien määrää Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa oli marraskuun lopussa työttömänä 8 934 henkilöä eli 13,2 % työvoimasta. Työttömien määrä nousi noin 500:lla vuodentakaisesta ja noin 200:lla lokakuusta. Lisäys johtui suurelta osin lomautettujen määrän kasvusta. Lomautettuja oli Etelä-Savossa marraskuun lopussa 736. Määrä on 11 % suurempi kuin vuosi sitten ja 19 % suurempi kuin lokakuussa.

Koko maassa työttömiä oli 326 500 eli 30 500 enemmän kuin vuosi sitten ja 6 600 enemmän kuin lokakuussa. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 12,5 %.

Alle 25-vuotiaita oli marraskuun lopussa Etelä-Savossa työttömänä 1 116, mikä on 39 vähemmän kuin lokakuussa ja 161 enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten osuus kaikista työttömistä oli 12,5 %. Alle 25-vuotiaista työttömistä 66 % on miehiä. Alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita ammatillisen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 355, joista 25 – 29-vuotiaita oli 68 ja alle 25-vuotiaita 287.

Nuoria oli Etelä-Savossa marraskuun lopussa työttömänä 1 116 ja TE-toimiston aktiivipalveluissa 749. Nuorten työttömien aktivointiaste oli siis 40 %. Nuoria oli marraskuun lopussa palkkatukityössä 274, joista 203 eli 74 % työskenteli yrityksissä.

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 165

Johtaja Sirkka Rytkönen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 123


Alueellista tietoa