Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012 – 2014- hankkeen työt jatkuvat kiintokantojen poistotyöllä Kemijärven Patojärven ja Kattilanniemen alueilla (Lapin ELY-keskus)

Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012 – 2014- hankkeeseen liittyvää kiintokantojen poistotyötä on tarkoitus toteuttaa tämän kevään aikana Patojärven itärannalla ja Kattilanniemen eteläosassa. Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus). Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n kanssa. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta ja valtiolta, Kemijoki Oy:ltä ja Kemijärven kaupungilta.

Kantojen keruu aloitetaan molemmilla alueilla vappuviikolla. Työn toteutus riippuu sääolosuhteista ja rantojen sulamisesta sekä Kemijärven vedenpinnan noususta. Työn aloitus on mahdollista vasta kun rantajää kantojen päältä on sulannut sen verran, että kannot tulevat esille ja työtä voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes Kemijärven vesipinta nousee niin ylös, että se estää keruutyön.

Työ toteutetaan kahdessa vuorossa ja 2-4 työryhmällä. Työryhmään sisältyy kaivinkone, metsätraktori ja mönkijä. Kannot kasataan ranta-alueille ja hävitetään myöhemmin joko polttamalla tai mahdollisesti myös hakettamalla hyötykäyttöön. Kantojen nostotyössä tarvittava konekalusto on kilpailutettu ja urakoitsijoina toimivat Napapiirin Kuljetus Oy sekä Peltoniemen Kone Oy.

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Aluevastaava Jari Uusitalo, puh 029 503 7559

Työmaainsinööri Aarre Javarus, puh 0295 037 337


Alueellista tietoa