Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, elokuu 2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,6 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 8205 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 735 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 432 hengellä (5,6 %).

Lomautettuna oli 811 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 29 henkilöllä (-3,5 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 759 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 363 hengellä (91,7 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 9,3 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 319 433 henkilöä. Lukumäärä nousi 29 188 henkilöllä (10,1 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten erityisasiantuntijoiden ryhmässä (18,7 %) sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (10,3 %). Erityisasiantuntijoiden ryhmässä työttömien työnhakijoiden määrän kasvu on kohdistunut selvimmin mm. peruskoulun ja lukion opettajiin. Ainoastaan johtajien ammattiryhmässä hakijamäärät olivat hienoisessa laskusuunnassa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1282 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 727 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä laski 243 paikalla (-15,9 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1063 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 219 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta ainoastaan toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä. Muissa ammattiryhmissä avoinna olleiden työpaikkojen määrä oli laskusuunnassa. Suhteellisesti eniten avoinna olleet työpaikat vähenivät maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Lisätietoja:

Timo Takala, erikoistutkija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 708


Alueellista tietoa