Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Vuosaaren sataman ja meriväylän rakentamisen haitoista esitetään korvauksia

Vuosaaren satamaa rakennettiin Helsingin Sataman toimesta vuosina 2003–2008. Satamahankkeeseen kuului myös satamaan johtavan meriväylän rakentaminen vuosina 2004–2005, josta vastasi Merenkulkulaitos, nykyinen Liikennevirasto. Rakentamisesta aiheutuneet vahingot, haitat ja muut edunmenetykset määrättiin selvitettäviksi vesilain mukaisessa katselmustoimituksessa.

Katselmustoimituksessa on käsitelty korvausten osalta vain sellaiset toimenpiteet, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia vesialueella ja ovat siten saattaneet aiheuttaa vesilain perusteella korvattavia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä. Hankkeen toteuttajat Helsingin Satama ja Merenkulkulaitos (Liikennevirasto) tekivät katselmustoimitusta varten korvaushakemussuunnitelman, jossa ne esittivät mielipiteensä hankkeiden aiheuttamista haitoista ja niiden korvaamisesta.

Katselmustoimituksen toimitusmiehet – toimitusinsinööriksi oli määrätty erikoistutkija Pasi Lempinen Uudenmaan ELY-keskuksesta ja toimitusmiehiksi oli nimetty Mikko Kettunen Helsingistä ja Hans-Peter Lindgren Sipoosta – ovat laatineet katselmuskirjan. Siinä on toimitusmiesten selvitys Vuosaaren satamahankkeen toteuttamisen vaikutuksista ja esitys maksettavista korvauksista. Katselmuskirja toimitettiin 21.12.2012 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee korvauspäätöksen myöhemmin.

Korvauksia rantakiinteistöjen ja yksityisten vesialueiden omistajille

Korvausten osalta käsiteltiin 19 vesilain mukaista lupapäätöstä. Katselmuskirjassa toimitusmiehet esittävät korvauksia 88 rantakiinteistön vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle aiheutuneista haitoista. Toimitusmiehet esittävät korvauksia myös 11 yksityisen vesialueen omistajille kalataloudellisesta haitasta. Kaikkiaan korvaukset ovat yhteensä noin 805 000 euroa. Helsingin Sataman osuus korvauksista on noin 771 000 euroa ja Liikenneviraston noin 34 000 euroa.

- Helsingin Sataman ja Liikenneviraston näkemyksen mukaan korvattavaa haittaa aiheutui vain veden laadun heikkenemisestä. Toimitusmiesten mielestä rantakiinteistöille aiheutui korvattavaa haittaa myös vesialueella tehtyjen rakennustöiden melusta, rakennusaikaisesta proomuliikenteestä ja vesialueen muuttumisesta rakennustöiden vuoksi. Lisäksi eräiden vesialueen omistajien kalastusoikeuden käyttäminen on vaikeutunut. Ammattikalastajille aiheutuneet vahingot ja haitat korvattiin jo töiden aikana, kertoo Pasi Lempinen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Katselmustoimitukset jäävät historiaan

Vuoden 2012 alussa voimaantullut uusi vesilaki ei enää sisällä katselmustoimitusta. Vuosaaren katselmustoimitus tehtiin vielä vanhan vesilain mukaisesti.

Lisätiedot:
erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa