Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Pyhäjoen Parhalahden tuulipuistohanke käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Puhuri Oy:n Pyhäjoen Parhalahden tuulipuistohankkeen YVA-ohjelman. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17.1.2013 kello 17-19
Pyhäjoen lukion Pauhasalissa (Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki). Tilaisuudessa esitellään myös Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Hankealueelle tulisi sijoittumaan kokonaisuudessaan enintään 18 tuulivoimalaa. Tuulivoimalat olisivat teholtaan noin 2,5 -5 megawattia (MW). Hankkeen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi noin 170–235 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 1 (VE1): Yhteensä korkeintaan 18 yksikköteholtaan noin 2,5-5 MW:n tuulivoimalaa.

Vaihtoehto 2 (VE2): Yhteensä korkeintaan 9 yksikköteholtaan noin 2,5-5 MW:n tuulivoimalaa.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitetään omalla voimajohdolla sähköverkkoon. Voimajohdon tyyppi on 110 kV ilmajohto ja pituus noin 10 kilometriä. Voimajohtolinjaukselle on alustavasti tarkasteltu kolmea sijoitusvaihtoehtoa. Tuulipuistoon rakennetaan oma 110/20 kV:n sähköasema. Tuulipuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 3.1.- 6.2.2013 Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva ? Vireillä olevat YVA-hankkeet ? Energian tuotanto?  Parhanlahden tuulipuistohanke, Pyhäjoki

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 6.2.2013 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 6.3.2013 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 040 724 4385, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Puhuri Oy, Taru Kaarlela, puh. 040 183 3637, etunimi.sukunimi@puhuri.fi.

YVA-konsulttina toimii Pöyry Management Consulting Oy, Terhi Fitch, puh. 010 33 24325, etunimi.sukunimi@poyry.com.

 

 


Alueellista tietoa