Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Rakennerahastoihin liittyvät rahoitushaut julkaistaan rakennerahastot.fi-sivulla ja
Eura 2021 -sivulla.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Alueellista tietoa

Tarjouspyynnöt

Projektihaut
null Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2022/1
Julkaisupäivämäärä 2.10.2022
Haku päättyy 31.10.2022
Sisältö

Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Lapin alueella.

Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot".

Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeus myönnetään kuten liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos on määritelty.

Liikennepalvelulain (320/2017) edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (157 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Lisätietoja

Joukkoliikenneasiantuntija Mikko Tervo, puh. 0295 037 261, mikko.tervo@ely-keskus.fi

Linkit

Linkki Hilmaan

Linkki Tarjouspyyntöön

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
  • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.