Palvelut - Julkaisut - ingressi

Publikationer, logo och grafiska anvisningar

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Publikationer

NTM-centralernas publikationer sparas i det digitala publikationsarkivet Doria:

NTM-centralernas publikationsserierna heter:

  • Livskraft i regionen
  • Rapporter
  • Guide
  • Utsikter

De regionala NTM-centralernas publikatiossidor fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.


Regional information


Regional information

Publikationer - Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finlands publikationer från året 2010 är i publikationerarkivat doria.fi/ely-keskus.

Nya publikationer

Bråschyrer

Allmän broschyr

2014

2011

Miljöns tillstånd, naturvård, miljövård, områdenas användning

Trafik och infrastruktur

Fristående publikationer

Utvecklingen av arbetsmarknaden, arbetskraftbehovet och ekonomin