Palvelut - Julkaisut - ingressi

Publikationer, logo och grafiska anvisningar

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Publikationer

NTM-centralernas publikationer sparas i det digitala publikationsarkivet Doria:

NTM-centralernas publikationsserierna heter:

  • Livskraft i regionen
  • Rapporter
  • Guide
  • Utsikter

De regionala NTM-centralernas publikatiossidor fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.


Regional information


Regional information

Julkaisut - Pirkanmaa

Rahoituskatsaukset (pdf)

Pirkanmaan ELY-keskuksen yrityksille ja yhteisöille myöntämät tuet:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020