Palvelut - Julkaisut - ingressi

Publikationer, logo och grafiska anvisningar

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Publikationer

Alla NTM-centralernas publikationer sparas i det digitala publikationsarkivet Doria (doria.fi). Doria är ett publikationsarkiv som upprätthålls av Nationalbiblioteket. I Doria kan du söka publikationer bl.a. enligt publikationsserie eller ämbetsverk.

NTM-centralens publikationer stöder kunskapsbaserad förvaltning och beslutsfattande. Publikationernas tillgänglighet utvidgas ytterligare, då NTM-centralernas samling öppnas för bläddring i söktjänsten Finna.fi (hösten 2022).

Information om NTM-centralens publikationsserier

När en publikation införs i NTM-centralernas publikationsserie får den ett signum och den arkiveras för ett långvarigt bruk. Våra publikationsserier är följande:

  • Livskraft i regionen: material av nationell eller regional betydelse som används under lång tid.
  • Rapporter: material som publiceras till allmän kännedom, t.ex. för medborgare eller samarbetspartner. Ärendet kan fortfarande vara under handläggning, beredning eller framställning.
  • Guide: spridning av rådgivning och information som riktar sig till allmänheten och information som syftar till att påverka attityder
  • Utsikter: aktuella lägesrapporter i bearbetad och koncentrerad form.

Alla publikationer där NTM-centralen har varit involverad på ett eller annat sätt placeras i publikationsserien. Därtill kan numrerade fristående publikationer, ämbetsverkens broschyrer och olika framställningar gjorda för offentliga evenemang och som önskas publiceras för långvarig användning, lagras i publikationsarkivet Doria. Så kallad grå, det vill säga onumrerad publicering utanför serierna och publicering enbart på webbplatsen görs inte.

Även material som utförts av konsulter och som är avsett för publicering, publiceras inom ramen för NTM-centralens publikationsserie och med en serielayout, såvida det inte är frågan om ett projekt med flere aktörer där en annan part fungerar som huvudutgivare. För förverkligandet används layoutunderlag, som innehåller ett förutbestämt utrymme för nödvändiga logor (tillgängliga på Materialbanken, ely.logodomain.com).

Anvisningar för konsulter och projekt

Mer information

  • Rådgivning, samt frågor som berör tillämpningen av NTM-centralens visuella utseende: viestintapalvelut.keha@ely‐keskus.fi
  • Materialbanken och de grafiska anvisningarna: ely.logodomain.com och te.logodomain.com
  • De regionala NTM-centralernas publikationssidor fås genom att välja önskat område under rubriken Regional information.


Regional information


Uppdaterad: 04.01.2024