Navigointivalikko
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2016-2018

Hallituksen kärkihanke logoRavinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma sai jatkoa

Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016-2018. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman jatkamiseksi on osoitettu rahoitusta vuosille 2020-2022. Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020-2022. Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016-2018. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman jatkamiseksi on osoitettu rahoitusta vuosille 2020-2022. Uusi kokeiluohjelma:

Kokeiluohjelman mukaisena valtionapuviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa erikseen ohjelmahaun käynnistämisestä kevään aikana.

Tiedote: Ravinteiden kierräytyksen kokeiluohjelma sai jatkoa (mmm.fi)

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

Viimeiset hankkeet ovat päättymässä 

Muistathan, että hankkeen viimeinen maksuhakemus loppuraportteineen tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään kolmen kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivämäärästä. Näin sen vuoksi, että maksuhakemukset tulee käsitellä ja maksaa hanketoteuttajille vuoden 2020 loppuun mennessä. Aikataulu on kiireinen loppuvuodesta. Joten jos saat materiaalit valmiiksi aiemmin, toimita ne käsiteltäväksi mahdollisimman pian.  

Loppuraportin kirjoittamiseen löytyy ohjeet ja materiaalia tältä sivulta, kohdasta "oikopolut". Ajatuksena on tehdä verkkosivuilla julkaistava tiivistelmä. Tiivistelmän lisäksi tehdään pidempi ja kattavampi loppuraportti, jota ei julkisteta verkkosivuilla. Laajemman raportin liitteeksi voit vielä liittää halutessasi luottamuksellisen liitteen, jota ei välitetä pyynnöstäkään kilpailijoille. Loppuraportti kannattaa kirjoittaa riittävän konkreettisesti ja mahdollisimman ymmärrettäväsi. Mitä hankkeessa on saatu tulokseksi ja miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa.  

Huomioikaa, että viimeisen maksuhakemukseen tulee liittää tilintarkastuslausunto. Lausunnon tulee kattaa myös hankkeen osatoteuttajat (tuen siirronsaajat). 

Kierrätyslannoituksen käytännöt yksissä kansissa

Luonnonvarakeskus on julkaissut oppaan kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjälle. Opas on suunnattu etupäässä maanviljelijöille, maatalousneuvojille ja kierrätyslannoitevalmistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet saavat oppaasta hyödyllistä tietoa. Kierrätyslannoitevalmisteet paitsi monipuolistavat tilan lannoitevalikoimaa, tarjoavat myös maanparannusvaikutuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lue lisää Luken tiedotteesta:

TEM:n kiertotalouden investointituki on nyt haettavana. Kiertotalouden investointituella pyritään kannustamaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään uutta kiertotalouden mukaista toimintaa investoinneilla tai aloittamaan investoinnin suunnittelu. Tuen odotetaan myös kannustavan yhteistyökumppaneiden hakemiseen eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Kiertotaloustuki on ns. de-minimis –muotoista rahoitusta eli sitä voidaan myöntää yritykselle max. 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Investointihankkeissa tukea voi saada 25 % kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja potentiaaliset hakijat voivat kysyä suoraan Tuula Savolalta, 050 470 5147, tuula.savola@tem.fi tai Ulla Palanderilta/TEM p. 029 504 9235.

Kokeiluohjelma vauhditti kiertotalouden yrittäjyyttä

Valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi vuosina 2016-2018 uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille ympäristöalan yrityksille. Ohjelman avulla on käynnistynyt lähes 40 biomassojen käsittelyn, kierrätyslannoitteiden tuotannon tai vesienpuhdistuksen pilottia eri puolille Suomea. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on vauhdittanut kehitystä, jossa aiemmin jätteenä pidetystä materiaalista tulee hyödyllinen raaka-aine. Ohjelmasta suunnattiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa 39 tutkimus- ja kehityshankkeeseen eri puolille Suomea. Rahoituksen turvin yritykset ovat voineet testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa. Kokeiluohjelman loppuseminaari järjestetään 26.3.2019 Helsingissä.

Uusia hankepäätöksiä ei enää tehdä

Kokeiluohjelman toteutuksessa ollaan siinä vaiheessa, että uusia hankehakemuksia ei enää voi jättää, eikä uusia hankepäätöksiä enää tehdä. Käynnissä olevat hankkeet jatkuvat edelleen ja hankkeita voidaan toteuttaa enintään elokuun loppuun 2020 saakka.

Muutoshakemusasioissa ja muissa hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Hanna Mäkimantilaan ja maksuhakemuskysymyksissä Raija Siltaseen.

Käsiteltäväksi jätettävät hankkeiden muutos- ja maksuhakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja).

Katso myös videot (youtube.com):

(videot eivät ole tekstitettyjä)

Yhteystiedot

Anja Norja
Kehittämisasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 587

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Raija Siltanen
Maksatusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 686

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Päivitetty: 05.07.2022