Planering av statens trafikleder - kungörelser

På den här sidan hittar du information om kungörelser som publicerats i tjänsten Planering av statens trafikleder och som gäller den administrativa behandlingen av lagstadgade väg- och järnvägsplaner samt allmänna planer för vägar och banor. På listan finns kungörelser som publicerats efter 1.3.2023. Kungörelser som publicerats före detta finns på sidan Kungörelser.

 

Kungörelser om planering av trafikleder områdesvis

Päivitetty: 14.04.2023