Navigointivalikko

Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Valtion liikenneväylien suunnittelu

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Tällä sivulla julkaistavat kuulutukset, yleistiedoksiannot päätökset ovat nähtävillä vähintään yleistiedoksiantoa vastaavan ajan eli 7 + 30 vrk. Vanhempia kuulutuksia, yleistiedoksiantoja ja päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Alueelliset ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta haluttu alue.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot - Pohjois-Pohjanmaa

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö ja luonnonvarat

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Luonnonsuojelulain mukaiset kuulutukset

Luonnonsuojelulain mukaiset päätökset

​​​​​​Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetut kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää koskevat kuulutukset, päätökset ja ilmoitukset

YVA-kuulutukset, päätökset, lausunnot sekä päätökset YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) soveltamisesta


​​​Tarkkailusuunnitelman tai -ohjelman hyväksymisestä annetut kuulutukset ja päätökset​​​​

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset


Ojitustoimitukset

Piipsanojan yläosan peruskuivatus

Vesilain mukaiset muut kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

 

Muut kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot

​​​​Kalatalousasiat

Lapin ELY-keskus vastaa kalatalousasioista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.

​​

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Ajoneuvon siirtämisestä annetussa laissa tarkoitetusta omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta vastaa valtakunnallisesti Lapin ELY-keskus.

Päivitetty: 24.06.2024