Navigointivalikko
Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kainuun ELY-keskus

Sivulla ilmoitetaan Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, meillä ei tällä hetkellä ole nähtävillä olevia kuulutuksia.

Kuulutus päätöksestä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta purettujen huoltohallien alueella Terrafamen kaivosalueella Sotkamossa, kiinteistötunnus 765-402-60-28

(nähtävillä 22.6.-28.7.2022)

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kuulutus julkaistaan 13.6.2022 Väyläviraston tietoverkossa osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä 13.6.-13.7.2022 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, vesa.pakarinen@vayla.fi

Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä sähkönsiirrosta 

(nähtävillä 14.6.–12.8.2022)


Kartta: Paikkatietoikkuna.fi

Kuulutus Ilmatar Kajaani Oy:n Kajaanin Löytösuon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

(nähtävillä 13.6.–12.8.2022)


Kartta: Paikkatietoikkuna.fi


Kuulutus Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 

(nähtävillä 8.6.–6.8.2022)


Kartta: Paikkatietoikkuna.fi

Ilmoitukset Väyläviraston kuulutuksista

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutukset, jotka koskevat alla otsikoissa mainittujen ratasuunnitelmien nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutukset on nähtävillä 6.6.–6.7.2022 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 

Lisätietoja suunnitelmista antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, vesa.pakarinen@vayla.fi.

  • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Emäjoki–Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi

  • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi–Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki–Emäjoki, ratasuunnitelma, Ristijärvi

  • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Kontiomäki–Ristijärvi, välillä Laajanjoki–Heikkisenjoki, ratasuunnitelma; Paltamo, Ristijärvi

  • Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Hyrynsalmi–Pesiökylä, välillä Tuomijoki–Hiidenjoki; Hyrynsalmi, Suomussalmi

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta päätöksestä, joka koskee tilapäistä melua ja tärinää 

(nähtävillä 3.6.11.7.2022).

Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuistoa ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvää 400 (+110) kV:n voimajohtoa koskeva kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta ja yleistiedoksianto Natura-arviointien nähtävillä pidosta 

(nähtävillä 1.6.30.7.2022).


Kartta: Paikkatietoikkuna.fi

Yleistiedoksianto: 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.5.2022 antanut päätöksen KAIELY/295/2022; Lupa poiketa luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin rauhoitussäännöksistä; jokihelmisimpukka, 2022–2023, Kainuu.

Lupa koskee Kainuun alueella tehtäviä inventointeja, joilla selvitetään Kainuun jokihelmisimpukkapopulaatioiden tilaa.

Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 30.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (6.6.2022). 

Päätös pidetään nähtävillä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 6.7.2022 asti. Sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi Kainuun ELY-keskuksen kirjaamosta. Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani.

Lisätiedot: Luonnonsuojeluasiantuntija Marja Hyvärinen, p. 0295 380 620, sähköposti marja.c.hyvarinen@ely-keskus.fi
 

Yleistiedoksianto: 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.5.2022 antanut päätöksen KAIELY/359/2022; Lupa poiketa luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien rauhoitussäännöksistä; jättisukeltaja ja isolampisukeltaja, Kolmisoppi, Sotkamo.

Lupa koskee sukeltajakuoriaisselvityksiä Kolmisopen alueella ja sen lähiympäristössä.

Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 30.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (6.6.2022). 

Päätös pidetään nähtävillä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 6.7.2022 asti. Sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi Kainuun ELY-keskuksen kirjaamosta. Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani.

Lisätiedot: Luonnonsuojeluasiantuntija Marja Hyvärinen, p. 0295 380 620, sähköposti marja.c.hyvarinen@ely-keskus.fi

Kuulutus Winda Energy Oy:n jättämästä Ukonkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta 

(nähtävillä 25.5.–24.6.2022)


Kartta: Paikkatietoikkuna.fi


Yleistiedoksianto:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.5.2022 antanut päätöksen KAIELY/139/2022; Lupa poiketa luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin rauhoitussäännöksistä; jokihelmisimpukka, Life Revives -hankkeen toimenpiteet vuosina 2022-2027, Kainuu.

Päätös koskee LIFE Revives -hanketta (Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitats), jonka tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakun eli jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kantoja kohti suotuisaa suojelun tasoa.

Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 24.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (31.5.2022).

Päätös pidetään nähtävillä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 30.6.2022 saakka. Sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi Kainuun ELY-keskuksen kirjaamosta. Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi. Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani.

Lisätiedot: Luonnonsuojeluasiantuntija Marja Hyvärinen, p. 0295 380 620, sähköposti marja.c.hyvarinen@ely-keskus.fi

 

Kalatalousasioiden kuulutukset

Lapin ELY-keskus vastaa kalatalousasioista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Valitse aluevalinnasta Lappi.

Liikenteen kuulutukset

Kainuun liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilta Valitse aluevalinnasta Pohjois-Pohjanmaa.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse aluevalinnasta Lappi.