Navigointivalikko
Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Valtion liikenneväylien suunnittelu

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Tällä sivulla julkaistavat kuulutukset, yleistiedoksiannot päätökset ovat nähtävillä vähintään yleistiedoksiantoa vastaavan ajan eli 7 + 30 vrk. Vanhempia kuulutuksia, yleistiedoksiantoja ja päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Alueelliset ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta haluttu alue.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot – Lappi.

Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset.

Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin:

Kalatalous

(Kalatalousalueiden kuulutukset koskevat seuraavia ELY-keskusten toimialueita: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

​​​Liikenne

 

Ympäristö ja luonnonvarat

Yleistiedoksiannot, luonnonsuojelualueiden perustaminen

Luonnonsuojelulain mukaiset kuulutukset ja päätökset

 

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetut kuulutukset ja päätökset

 

Melua ja tärinää koskevat kuulutukset, päätökset ja ilmoitukset

YVA-kuulutukset, päätökset, lausunnot sekä päätökset YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) soveltamisesta

Tarkkailu, suunnitelman tai -ohjelman kuuluttaminen sekä päätösten kuuluttaminen

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset


Ojitustoimitukset


Vesilain mukaiset muut kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset


Rakennusperintölain mukaiset yleistiedoksiannot


Muut kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot

Päivitetty: 30.11.2023