Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista.

Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. Uudistuksessa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa, rahoitusta ja opintojen aikaista toimeentuloa. Uudistuksen linjaukset valmistuivat vuoden 2020 lopussa.

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset (valtionneuvosto.fi)

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan kokonaisuutena työikäisten osaamista, koulutustarjontaa, toimeentuloa ja työelämän tarpeita.

ELY-keskuksilla on jatkuvan oppimisen alueellinen koordinaatiotehtävä

ELY-keskuksissa toimivat jatkuvan oppimisen koordinaattorit, jotka muodostavat valtakunnallisen verkoston. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten, muiden palveluntuottajien, yritysten, kunnallisten toimijoiden, TE-palvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on koota yhteen jatkuvan oppimisen toimijat ja palvelut, sekä ideoida ja edistää yhteistyössä uudenlaisia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia jatkuvan oppimisen kokeiluja.

Työelämä on muutoksessa

Työikäisen väestön tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavia keskeisimpiä muutostekijöitä ovat globalisaatio, teknologinen muutos ja väestön ikärakenteen muutos. 

  • Teknologinen kehitys muuttaa merkittävästi joka kolmatta työtehtävää.
  • Ammatteja katoaa, mutta myös syntyy uusille toimialoille ja toimintojen rajapinnoille. 
  • Uudet avautuvat työpaikat edellyttävät korkeampaa tai erilaista osaamista.
  • Sekä työn tekemisen tapa että työympäristöt muuttuvat, mikä edellyttää uudenlaisia valmiuksia ja kykyä sopeutua muutoksiin.
  • Itsensä työllistämisen uudet muodot lisääntyvät ja haastavat monelta osin perinteisen työelämän toimintamallit.
  • Yleiset työelämätaidot kuten vuorovaikutustaidot, oman työn johtaminen, yrittäjyystaidot, digitaaliset taidot ja kestävän kehityksen taidot korostuvat.
  • Ikääntyvien rooli työelämässä kasvaa.
  • Väestökehitys edellyttää maahanmuuton lisäämistä.

Jatkuvan oppimisen uudistus tarvitaan

Nykytilanteen haasteina ovat palveluntarjonnan sirpaleisuus ja koulutustarjonnan heikkoudet vastata työelämän tarpeisiin. Osaamisen kehittämisen palvelut eivät hahmotu selkeästi kaikille kohderyhmille, kuten työnantajille tai työssä oleville.

Peruskoulun ja heikon taitotason varassa olevia on paljon, ja toisaalta taas osaamisen kehittäminen kasaantuu jo koulutetuille henkilöille, jotka osaavat koulutuspalveluja etsiä ja käyttää. Tarvitaan enemmän mahdollisuuksia koulutusten räätälöintiin ja joustaviin, työelämälähtöisiin sisältöihin sekä opiskelun mahdollistamiseen kaikille myös työuran aikana elämän eri vaiheissa.

Uudistuksen tavoitteita

Tavoitteena on yksilöiden osaamisen jatkuva kehittäminen ja yritysten kyvykkyyden lisääminen osaamisen, uudistumisen ja kasvun johtamisessa. Henkilöasiakkaille suunnatut osaamis- ja muut palvelut sekä yrityksille suunnatut yrityspalvelut nivotaan tiiviimmin yhteen.

Jos haluat keskustella jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta tai kehittämisideoista, ota rohkeasti yhteyttä alueesi jatkuvan oppimisen koordinaattoriin.

Jatkuvan oppimisen asiantuntijat


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA
Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Päivitetty: 17.11.2023