Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valmisteilla opas numeeristen mallien hyödyntämisestä teollisuuslaitosten ympäristövaikutusten arvioinnissa

Kainuun ELY-keskuksen koordinoimassa ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa laaditaan opas erilaisten mallinnustarkastelujen hyödyntämiseen ja tulkintaan teollisuuslaitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa YVA- ja lupamenettelyissä. Opas valmistuu loppuvuodesta 2022.

Oppaan tavoitteena on parantaa YVA-selostusten ja lupahakemusten laatua sekä tukea ja sujuvoittaa YVA- ja lupamenettelyjä tuomalla mallinnusten hyödyntämiseen ja tulkintaan liittyvä paras tieto viranomaisten, toiminnanharjoittajien ja konsulttien saataville.

Opas tarjoaa tietoa miten, milloin ja kuinka kattavasti teollisissa hankkeissa tulisi mallintaa toiminnasta aiheutuvien päästöjen (melu, vesi, pöly, ilma, haju) leviämistä ja niistä muodostuvia ympäristövaikutuksia. Oppaassa käsitellään mallinnusprosesseja, mallinnusten tietotarpeita, virhelähteitä ja epävarmuuden arviointia sekä mallinnustulosten ja epävarmuuden kuvaamista laadittavissa asiakirjoissa.

Lue lisää:

Valmisteilla opas numeeristen mallien hyödyntämisestä teollisuuslaitosten ympäristövaikutusten arvioinnissa (ELY-keskuksen tiedote 22.12.2021)