Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kunnat kertoivat miten ELY-keskus voisi tukea ilmastonmuutoksen sopeutumisessa Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Kuntien vastausten mukaan yhteistyö ja suunnittelun tuki nousivat avaintekijöiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 25 kuntaa Pirkanmaalta vastasi, miten ilmastonmuutokseen sopeutumista voisi vahvistaa.

Tampereen Pärrinkoski on tärkeä viheralue, joka auttaa lajien sopeutumisessa ja hulevesien hallinnassa, rakennetun ympäristön keskellä. Kuva: Tinnu Salonen


Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin ja siihen sopeutuminen on laaja-alainen haaste. Pirkanmaan ELY-keskuksen Pirkanmaan kunnille suuntaamassa kyselyssä yhteistyö ja suunnittelun tuki nousivat tärkeinä sopeutumisen työn mahdollistajina.

Pirkanmaan ELY-keskus selvitti kyselyllä, miten Pirkanmaan kunnat kokevat sopeutumisen tilan ja ELY-kunta -yhteistyön mahdollisuudet sopeutumisen kysymyksissä. Pirkanmaan kunnissa nähdään eniten kunta-ELY-sopeutumisyhteistyön potentiaalia hulevesiin, yhteiskunnan perustoimintojen turvaamiseen, paikkatietoon ja ilmastovaikutuksen arviointiin liittyen. 

Kyselyyn saatiin 25 vastausta, joita tuli kaikenkokoisista kunnista. Yhteistyöpotentiaalin lisäksi vastauksissa nousi esille kuntien sopeutumisen resurssien ja sopeutumisen priorisoinnin tarve. Sopeutumisen laajuus koettiin myös haasteeksi. Toimenpiteitä tarvitaan kaikilla aloilla ja toivottiin selkeyttä siitä, mitkä toimenpiteet olisivat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia.

Kyselyn tuloksista tuotetaan tietopaketti ja niiden pohjalta järjestetään koulutuksia ELY-keskuksille sopeutumisen kysymysten huomioinnista. Koulutuksissa keskitytään kuntien tarpeisiin case-esimerkin kautta. Tulosten perusteella kehitetään myös kunnille koulutuksia sopeutumisen kysymyksistä ja olemassaolevasta hyödynnettävästä tiedosta. ELY-keskuksen lakisääteisiin tehtävään kuuluva sopeutumisen työ jatkuu myös vahvana!

Ympäristöviisas.fi-sivulta löytyy lisätietoa Pirkanmaalla tärkeistä sopeutumisen kysymyksistä.