Navigointivalikko
Uutiset 2019

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä - hanke päättyy, tulokset jäävät elämään (Pirkanmaa)

Tiedätkö sen katkeransuloisen hetken, kun jostain itselle tärkeästä asiasta on aika luopua? Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen toteuttajilla on käsillä tällainen hetki kaksivuotisen hankkeen päättyessä. On siis aika luoda katse projektin tuloksiin, jotka esiteltiin 7.11. hankkeen loppuseminaarissa.

"Viestinnällä, verkostoitumisella ja vuoropuhelulla saatiin luotua Pirkanmaalle vesistökunnostusaktiivisuutta, jonka tulokset kantavat pitkälle", kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen projektiasiantuntija Virve Rinnola, joka on ollut projektin keulahahmo. Hän iloitsee, että Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeessa oli vuosina 2018-2019 koko ajan vilskettä.

Alueelle perustettiin esimerkiksi laajasti eri toimijoita yhteen kokoava Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Tämän työn sujuvana jatkona kokeiltiin uudenlaista vesienhoidon paikalliskehittämistä. Useiden työpajojen avulla luotiin vuoteen 2027 ulottuva Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma, joka toteutettiin modernisti tarinakarttana.

Hankkeen loppuseminaarin osallistujia.Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 7. marraskuuta. Tuloksista kertoivat mm. yksikönpäällikkö Heidi Heino, vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, maakuntainsinööri Satu Appelqvist sekä projektiasiantuntija Virve Rinnola (kuvassa). Kuva Katri Väänänen


Tietoa, työkaluja ja yhteistyötä

"Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton vesitalousasiantuntijat ja paikkatieto-osaajat Ilpo Tammi, Jan Seppänen, Martti Vaali ja Arto Majoinen tekivät huikeaa työtä saadakseen neuvottelukunnan tarpeet näkyville ja luodakseen selkeitä työkaluja vesienhoitotyöhön", Rinnola kiittää.

Kunnostuskohteille suunniteltu sähköinen mallikartta sisältää useita karttatasoja sekä kuormitustietoja ja auttaa näin vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rinnola huomauttaa, että vesistökunnostuskohteet ovat usein mainioita lähimatkailukohteita ja niissä vierailu voi herättää kipinän ryhtyä vesistökunnostajaksi. Hankkeessa onkin tehty muutamia kohteita sisältävä malliverkosto, jonka kohteissa voi vierailla, ja joissa voi tutustua toteutettuihin toimenpiteisiin opastaulujen avulla.

"Olemme tehneet pirkanmaalaista vesienhoidon historiaa ja tulosten odotetaan näkyvän esimerkiksi Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan muodossa. Yhteistyö on ollut kaikkien eri sidosryhmien kanssa hyvää ja haluankin esittää suuret kiitokset mitä moninaisimmille yhteistyötahoille", sanoo Rinnola.

Kuvassa kerrottu hankkeen tulokset.Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen lopputuloksia. Kuva Virve Rinnola


Uudenlaista yhteistyötä

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 66 organisaatiota aina vesiensuojeluyhdistyksistä maataloustuottajien etujärjestöihin ja luonnonsuojeluyhdistyksistä turvetuottajiin. Mukana on myös kaupunkeja, kuntia, Leader-ryhmä ja maakuntaliittoja.

"Yhteistyö, avoimuus, laaja viestintä ja uudenlainen vesienhoidon paikalliskehittäminen ovat olleet hankkeessa tärkeitä. Näillä metodeilla on saatu myös huikeita tuloksia aikaan. Neuvottelukunta toimii verkostomaisesti ja sitä ohjaa toimijoiden välinen yhteistyösopimus", kertoo Rinnola.

Neuvottelukunta on pysyvä organisaatio ja verkostoitumispaikka vesienhoidontoimijoille. Se kokoontuu jatkossa kaksi kertaa vuodessa Pirkanmaan ELY-keskuksen koollekutsumana.

Projektia on toteutettu paikallisten toimijoiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Paikalliset toimijat ovat verkottuneet keskenään hankkeen aikana, löytäneet yhteisiä tavoitteita ja sitoutuneet niiden edistämiseen. Projektiasiantuntija Virve Rinnola muistuttaa, että hankkeen tarjoamat sähköiset työkalut toimivat vielä pitkään vesistökunnostajien apuna, joten vesienhoidon toimijoiden on hyvä jatkaa hankkeen viitoittamalla tiellä.

Projekti on saanut rahoitusta vesien ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta. Hankekumppanina oli Pirkanmaan liito.

Lue lisää
ikaalistenreitti.com

Kuvassa hankkeessa työskennelleet Anne Mäkynen, Heidi Heino ja Virve Rinnola.Hankkeessa työskenteli Pirkanmaan ELY-keskuksesta vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen (vas.), yksikönpäällikkö Heidi Heino sekä projektiasiantuntija Virve Rinnola. Kuva Salla Taskinen


Alueellista tietoa