Navigointivalikko
Uutiset 2019

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnot Keitele Forestille, Smartlylle ja Cursorille

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään myöntänyt vuoden 2019 kansainvälistymispalkinnot. Vuoden kasvuyrityksenä palkittiin mekaanisen puunjalostuksen johtava yritys Suomessa, Keitele Forest Oy. Tulokasyritys on digitaalisen mainonnan kohdentamisen ja automatisoinnin työkaluja tarjoava Smartly.io Solutions. Yhteisöpalkinnon sai Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, joka on vaikuttanut keskeisesti yli 2 miljardin euron arvoisten ulkomaisten investointien saantiin Kymenlaaksoon.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja niiden taustalla vaikuttaville yhteisöille.

Nyt palkitut yritykset Keitele Forest ja Smartly ovat esimerkkejä suomalaisesta innovoinnista ja halusta kasvaa. Yhteisöpalkittava Cursor on työskennellyt sitkeästi suorien ulkomaisten investointien edistämiseksi yhteistyöverkostoja rakentaen.

  • Rohkeus, kasvu, investoinnit, uudistuminen yhdistävät näitä voittajia. Palkitut yritykset ovat investoineet niin tuotantolaitoksiin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin kuin henkilökuntansa osaamiseen. Kymenlaaksossa on satsattu koko maakunnan elinkeinorakenteen uudistamiseen. Palkittujen yritysten esimerkki myös kertoo, että uskallus riskinottoon kannattaa, ja siitä hyötyvät yrityksen ja sen henkilöstön lisäksi kumppanit ja koko yhteisö, luonnehtii Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Yleiset palkintoperusteet liittyvät palkitun osoitettuun kykyyn saada aikaan kasvavaa ja kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa. Lisäksi on huomioitu, miten yritys edistää toiminnallaan esimerkiksi kestävää kehitystä, työhyvinvointia, digitaalisuutta ja muuta osaamista.

Ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, muun muassa Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja Ulkoministeriö. Elinkeinoelämän järjestöt antoivat ehdotuksia ehdokkaiksi.

Keitele Forest edistää kestävää kasvua ja puunjalostuksen oikeaa suuntaa

Kuva. Mikko (vas.), Ilkka ja Matti Kylävainio Keitele Forestilta esittelevät Aurorazai-liimapuuta

Vuoden kasvuyrityksenä palkittu Keitele Forest on mekaanisen puunjalostuksen johtava yritys ja yksi suurimmista puunjalostajista Suomessa. Vuonna 1981 perustettu yritys nostaa puu- ja sahatavaran jalostusarvoa valmistamalla liimapuuta ja aihioita rakennus-, huonekalu-, ikkuna- ja oviteollisuudelle.

Keitele Group -konserniin kuuluvat emoyhtiö Keitele Forest Oy, sahatavaraa tuottava Keitele Timber Oy, sekä puutuotteita valmistava Keitele Wood Products Oy. Konsernin liikevaihto on noin 270 miljoonaa euroa vuodessa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana konserni on investoinut Suomeen yli 200 miljoonan euron arvosta. Yritys vie puutavaraa ja jatkojalosteita 42 maahan, päämarkkinat ovat Japani, EU-maat ja Pohjois-Afrikka. Toimintatapa nojautuu vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

  • Ilmaston näkökulmasta puu ja sen käyttö ovat ratkaisu, ei ongelma. Suomessa on vuosisata panostettu puun kasvun lisäämiseen ja siinä on onnistuttu erinomaisesti. Pysyviksi hiilinieluiksi metsistä ei kuitenkaan ole, vaan pitkän kierron raaka-aine on muutettava asiakaslähtöisellä ja tehokkaalla tuotannolla puutuotteiksi, jotka toimivat hiilivarastoina elinkaarensa ajan. Metsien kasvua ja metsien hiilinielua tulee kasvattaa hallitusti tulevaisuudessa, kommentoi Ilkka Kylävainio, joka on Keitele Forestin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Esimerkkeinä kestävistä toimintatavoista on, että lähtökohtaisesti pitkään hiilidioksidia sitovat tuotteet kierrätetään elinkaarensa lopussa. Tuotannot, metsäkuljetus ja valmiiden tuotteiden logistiset ratkaisut optimoidaan, ja tarvitsemansa energian yritys tuottaa sahauksen sivutuotteina syntyvillä uusiutuvilla energialähteillä.

Konserni työllistää noin 500 henkilöä Pohjois-Savossa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä. Yritys ei ole koskaan lomauttanut tai irtisanonut henkilökuntaansa. Omien työntekijöidensä lisäksi Keitele Group antaa työtä yli 1000 henkilölle metsänhoidossa, sekä alihankkijaverkostossa puunkorjuussa ja kuljetusketjussa.

Smartly.io – digitaalisen mainonnan edelläkävijä

Kuva. Anssi Rusi, Kristo Ovaska ja Tuomo Riekki ovat rakentaneet Smartly.io kansainvälistymistä yrityskulttuuri edellä ympäri maailmaa. Nyt toimistoja on globaalisti jo 16. 

Tulokasyrityksenä palkittu, digitaalisen mainonnan automatisointiin työkaluja tarjoava Smartly.io on markkinajohtaja automatisoidun some-mainonnan toteuttamisessa.  Vuonna 2013 perustetun yrityksen asiakkaita ovat mm. eBay, Uber ja Walmart, ja 99 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.

Sosiaalisen median alustoilla tehtävään mainontaan käytettiin yksistään Yhdysvalloissa noin 28 miljardia dollaria vuonna 2018*, ja mainosbudjettien vuotuinen kasvuvauhti on kymmeniä prosentteja. Smartly.ion tuottamalla alustalla automatisoidaan videomainonnan tuottamista, kampanjoiden tehokkuuden optimointia ja tuloksellisuuden testaamista tällä hetkellä useiden miljardien dollarien arvosta. Työkalujen avulla mainostajat voivat automatisoida monia digitaalisen mainonnan prosesseja mainosten luomisesta niiden jakeluun ja testaamiseen. Koneoppimisen avulla Smartly.io pystyy optimoimaan sekä mainonnan tehoa että mainosten sisältöjä.
 

  • Olemme kasvaneet asiakkaidemme kanssa, näiden toiveita kuunnellen ja kehittäen teknologiaa, joka mahdollistaa liiketoiminnan nopean digitalisoimisen. Kasvumme suurin pullonkaula on kokeneiden, ja siksi erittäin kysyttyjen koodareiden palkkaaminen Helsingissä, jossa tuotekehitys tapahtuu. Toisaalta nopeaa kasvuamme tukee vahva yrityskulttuuri ja jatkossakin monien mainostajien vasta alkutekijöissä oleva markkinoinnin automatisointi, kertoo Kristo Ovaska, Smartly.io perustaja ja toimitusjohtaja.

Smartly.io työllistää lähes 400 henkeä, joista noin 200 Suomessa. Toimipaikkoja on 16 kaupungissa ympäri maailman, ja työntekijät edustavat 40 eri kansalaisuutta. 


Cursor edistää investointeja Suomeen pitkäjänteisesti

Kuva. Palkitun kehittämisyhtiö Cursorin henkilökuntaa Kotkan Jokipuistossa.

Kilpailu kansainvälisistä investoinneista kovenee ja yksi onnistumisen edellytys investointien saamisessa on pitkäjänteisyys. Cursorissa on tehty tätä invest in -työhön vaadittavaa resursointia jo vuosia. Nyt yhteisö-kategoriassa huomioitiin se, että Cursor on onnistuneesti tehnyt myös tärkeää jälkihoitoa yritysten pitämisessä alueellaan ja edistänyt merkittävien jatkoinvestointien saamisessa Suomeen. Yksin Googlen investoinnit tulevat yltämään 2 miljardiin euroon Suomessa.
 

  • Maailmanlaajuisesti toimivien yritysten investoinnit Kotkan-Haminan seudulle osoittavat, että pitkäjänteinen työ seudun kehittämiseksi tuottaa tulosta, että teollisuutta kohdanneen rakennemuutoksen aiheuttamat haasteet on voitettu ja että seudun tulevaisuuteen luotetaan. Kiitämme lämpimästi kaikkia seudun toimijoita, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa tämän kehityksen, sanoo Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström.

Cursorin tehtävänä on houkutella investointeja seudulle, kehittää ja tukea seudulla toimivia yrityksiä ja luoda puitteet uudelle yritystoiminnalle sekä kehittää matkailua. Cursorin omistavat alueen viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä seudun teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten** kanssa. Aluekehitysyhtiö on tehnyt erinomaista yhteistyötä myös alueensa rajojen ulkopuolella muiden aluetoimijoiden sekä kansallisen toimijan Invest in Finlandin kanssa.

*Lähde: eMarketer

**Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj ja Steveco Oy

Lue lisää:

Business Finlandin tiedote 29.11.2019


Alueellista tietoa